Trwa ładowanie...
d1vy1s2
espi

ALIOR BANK S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Banku (27/2013)

ALIOR BANK S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Banku (27/2013)
Share
d1vy1s2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-17
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Banku
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki Alior Bank S.A. ("Bank"), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącego zbycia w dniu 10 czerwca 2013 r. przez Panią Helene Zaleski, która pełni w Banku funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej 20.000 akcji Banku po średniej cenie 91,21 zł za każdą akcję. Transakcje zostały zawarte w trybie sesyjnym zwykłym na GPW w Warszawie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
JEROZOLIMSKIE 94
(ulica) (numer)
22 417 38 60 22 555 23 23
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@alior.pl www.aliorbank.pl
(e-mail) (www)
107-001-07-31 141387142
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Piotr Bystrzanowski Dyrektor BRI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vy1s2

Podziel się opinią

Share
d1vy1s2
d1vy1s2