Trwa ładowanie...
dxopdlq
dxopdlq

Alior Bank zwołał kolejne NWZ ws. emisji akcji serii H - na 2 grudnia

Warszawa,03.11.2014 (ISBnews) - Alior Bank zaplanował na 2 grudnia drugie nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma podjąć m.in. uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 23.554.980 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.355.498 akcji zwykłych na okaziciela serii H z bez prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, poinformował  bank. Walne obradujące 31 października nie podjęło tej uchwały w związku z brakiem wymaganej zgody przedstawiciele 4/5 głosów na skutek nieporozumienia pomiędzy jednym z akcjonariuszy a jego pełnomocnikiem, co miało bezpośredni wpływ na wynik głosowania.
Share
dxopdlq

Warszawa,03.11.2014 (ISBnews) - Alior Bank zaplanował na 2 grudnia drugie nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma podjąć m.in. uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 23.554.980 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.355.498 akcji zwykłych na okaziciela serii H z bez prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, poinformował bank. Walne obradujące 31 października nie podjęło tej uchwały w związku z brakiem wymaganej zgody przedstawiciele 4/5 głosów na skutek nieporozumienia pomiędzy jednym z akcjonariuszy a jego pełnomocnikiem, co miało bezpośredni wpływ na wynik głosowania.

"Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, co umożliwi bankowi realizację zamierzeń inwestycyjnych polegających na nabyciu akcji w spółce pod firmą Meritum Bank ICB Spółka Aakcyjna z siedzibą w Gdańsku (?Meritum Bank"). W związku z transakcją nabycia przez bank akcji w Meritum Bank, jeden lub większa liczba podmiotów będących głównymi akcjonariuszami Meritum Bank, zostanie akcjonariuszem (akcjonariuszami) banku" - czytamy w projektach uchwał.

Prawo posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do objęcia akcji serii H może zostać wykonane do dnia 31 lipca 2015 roku na warunkach określonych w niniejszej uchwale, podano także.

dxopdlq

Pod koniec września Alior Bank zdecydował o przystąpieniu do negocjacji na temat nabycia wszystkich akcji spółki Meritum Bank ICB.

Alior Bank zawarł z Innova Financial Holdings S.? r.l, WCP Coöperatief U.A. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przedwstępną umowę nabycia 97,9% akcji Meritum Banku za 352,5 mln zł i umowę subskrypcji akcji nowej emisji akcji serii H skierowanej do Innovy i WCP Coöperatief. Zgodnie z umową objęcia akcji, cena emisyjna jednej akcji nowej emisji banku została ustalona na 73,30 zł.

Realizacja transakcji uzależniona będzie od spełnienia warunków zawieszających obejmujących: (i) uzyskanie zgody organu antymonopolowego, (ii) uzyskanie decyzji KNF o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do planowego nabycia akcji Meritum przez bank, jak również (iii) podjęcie przez NWZ banku uchwały w sprawie podwyższenia, (iv) otrzymanie zgody KNF na zmiany statutu banku wprowadzone wskutek przyjęcia uchwały w sprawie podwyższenia oraz (v) rejestrację przez sąd rejestrowy zmian statutu banku oraz podwyższenia kapitału zakładowego banku wynikających z uchwały w sprawie podwyższenia.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)

dxopdlq

Podziel się opinią

Share
dxopdlq
dxopdlq