Trwa ładowanie...
d2pbfb2
espi

ALTERCO - Informacja o ogłoszeniu upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu (100/2012)

ALTERCO - Informacja o ogłoszeniu upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu (100/2012)

Share
d2pbfb2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 100 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o ogłoszeniu upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu nr 98/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku, Zarządca masy upadłości Spółki Alterco S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość Alterco S.A. z siedzibą w Warszawie z możliwością zawarcia układu. Sąd, w rzeczonym orzeczeniu, postanowił ponadto o odebraniu zarządu własnego upadłemu nad całością przedsiębiorstwa, a także wyznaczył Pana Lechosława Kochańskiego zarządcą masy upadłości. Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 21, 22 i 24 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Alterco Postanowienie Sadu o ogloszeniu upadlosci ukladowej z 27112012.pdf | Postanowienie Sadu o ogloszeniu upadlosci ukladowej z 27.11.2012 r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pbfb2

| | | ALTERCO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALTERCO | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-697-65-90 | | 22-697-65-91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | alterco@alterco.eu | | www.alterco.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 815-00-02-909 | | 690026663 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Lechosław Kochański Zarządca masy upadłości Alterco S.A. w upadłości układowej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pbfb2

Podziel się opinią

Share
d2pbfb2
d2pbfb2