Trwa ładowanie...
d30r7sh
espi

ALTERCO - Informacja o skierowanych przez Obligatariusza wezwaniach do zapłaty (103/2012)

ALTERCO - Informacja o skierowanych przez Obligatariusza wezwaniach do zapłaty (103/2012)

Share
d30r7sh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 103 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o skierowanych przez Obligatariusza wezwaniach do zapłaty | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2012 z 08.10.2012 r., Zarządca masy upadłości Alterco S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka)
informuje, że w dniu 23 listopada 2012 roku do Spółki: (i) wpłynęło ostateczne wezwanie Polskiego Funduszu Hipotecznego SA z siedzibą we Wrocławiu, działającego na podstawie Umowy o pełnienie funkcji administratora hipoteki przy emisji obligacji serii F Alterco SA z dnia 17 marca 2011 roku oraz na wniosek Obligatariusza GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SubGO Obligacje 1 z siedzibą w Warszawie, do dobrowolnej zapłaty przez Emitenta w terminie 3 dni od otrzymania wezwania kwoty 426.160,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 05.11.2012 r. do dnia zapłaty, jako kwot należnych Obligatariuszowi, do zapłaty których Emitent został wezwany pismami z 23.05.2012 r. i 28.09.2012 r., a które dotychczas nie zostały Obligatariuszowi zapłacone. (ii) wpłynął odpis ostatecznego wezwania Polskiego Funduszu Hipotecznego SA z siedzibą we Wrocławiu, działającego na
podstawie Umowy o pełnienie funkcji administratora hipoteki przy emisji obligacji serii F Alterco SA z dnia 17 marca 2011 roku oraz na wniosek Obligatariusza GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SubGO Obligacje 1 z siedzibą w Warszawie, do dobrowolnej zapłaty w terminie 3 dni od otrzymania wezwania kwoty 426.160,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 05.11.2012 r. do dnia zapłaty, jako kwot należnych Obligatariuszowi, o których zapłatę Emitent został wezwany pismami z 23.05.2012 r. i 28.09.2012 r., a które dotychczas nie zostały Obligatariuszowi zapłacone. Adresatem rzeczonego wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia jest spółka zależna od Emitenta, na majątku której zostało ustanowione zabezpieczenie roszczeń Obligatariusza. Jednocześnie Zarządca informuje, iż wiedzę o powyższych wezwaniach uzyskał od Emitenta w dniu 30 listopada 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30r7sh

| | | ALTERCO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALTERCO | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-697-65-90 | | 22-697-65-91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | alterco@alterco.eu | | www.alterco.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 815-00-02-909 | | 690026663 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Lechosław Kochański Zarządca masy upadłości Alterco S.A. w upadłości układowej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30r7sh

Podziel się opinią

Share
d30r7sh
d30r7sh