Trwa ładowanie...
d2wj15s

ALTERCO - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonar...

ALTERCO - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alterco S.A. w dniu 30.08.2013 r. - korekta (43/2013)

Share
d2wj15s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2013 | KOR | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alterco S.A. w dniu 30.08.2013 r. - korekta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: Art. 70 ust. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów W związku z pomyłką dotyczącą błędnego wpisania liczby zarejestrowanych akcji w poz. nr 3 wykazu Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 sierpnia 2013 r. (Raport Bieżący nr 43/2013 z 30.08.2013 r.), Zarząd Alterco S.A (Emitent) przekazuje wymieniony wyżej wykaz po dokonanej poprawce. Jednocześnie Emitent informuje, że wymienieni w wykazie Akcjonariusze pozostają bez zmian, a stosowne poprawki zostały opisane poniżej. 1. Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Liczba zarejestrowanych akcji: 276 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 276 000 % udział w liczbie głosów obecnych na WZA: 15,20% (było:14,35%) % udział głosów zarejestrowanych w ogólnej liczbie głosów: 4,73% 2. Best Assets Sp. z o. o. Liczba zarejestrowanych akcji: 345 632 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji:
345 632 % udział w liczbie głosów obecnych na WZA: 19,03% (było: 17,97%) % udział głosów zarejestrowanych w ogólnej liczbie głosów: 5,92% 3. Stoneshore Consultants Ltd. Liczba zarejestrowanych akcji: 398 356 (było: 505 556) Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 398 356 (było: 505 556) % udział w liczbie głosów obecnych na WZA: 21,94% (było: 26,29%) % udział głosów zarejestrowanych w ogólnej liczbie głosów: 6,83% (było: 8,66%) 4. TIGA International Holding S.A. Liczba zarejestrowanych akcji: 400 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 400 000 % udział w liczbie głosów obecnych na WZA: 22,03% (było: 20,80%) % udział głosów zarejestrowanych w ogólnej liczbie głosów: 6,85% 5. TIGA S.A. Liczba zarejestrowanych akcji: 200 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 200 000 % udział w liczbie głosów obecnych na WZA: 11,01% (było: 10,40%) % udział głosów zarejestrowanych w ogólnej liczbie głosów: 3,43% Mariusz Lewandowski ? Wiceprezes Zarządu | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wj15s

| | | ALTERCO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALTERCO | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 730 054 682 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | alterco@alterco.eu | | www.alterco.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 815-00-02-909 | | 690026663 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Mariusz Lewandowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wj15s

Podziel się opinią

Share
d2wj15s
d2wj15s