Trwa ładowanie...
d102wt1
d102wt1
espi

ALTERCO - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną (33/2013)

ALTERCO - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną (33/2013)
Share
d102wt1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alterco S.A. (Emitent) informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 25.07.2013 r., otrzymał od spółki zależnej Projekt Hutnicza Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (Kupujący), w której Emitent posiada 100% udziałów, informację, że w dniu 24.07.2013 roku podpisała ze spółką AplusA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (Sprzedający) Umowę, na mocy której Kupujący nabył nieruchomość położoną w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego, o łącznej powierzchni 0,2355 ha, wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkaniowego wielorodzinnego (Nieruchomość), za cenę brutto 11 279 100,00 zł. Transakcja zostanie sfinansowana w drodze przejęcia zobowiązań. Umowa nie przewiduje kar. Sprzedający poddał się rygorowi egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 4 kpc odnośnie obowiązku wydania Nieruchomości Kupującemu. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Kupujący planuje kontynuować dotychczasowe przedsięwzięcie (nieruchomość deweloperska) i dokończyć budowę zgodnie z wydanym
pozwoleniem na budowę i projektem architektonicznym. Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Sprzedającego. Aktywa będące przedmiotem umów zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ wartość przeprowadzonej transakcji przewyższa 20% kapitału zakładowego Kupującego - spółki zależnej Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
22-697-65-90 22-697-65-91
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Zbigniew Zuzelski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d102wt1

Podziel się opinią

Share
d102wt1
d102wt1