Altus TFI ma zgodę UOKiK na przejęcie dwóch funduszy Forum

28.01.2016 18:05

Warszawa, 28.01.2016 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) otrzymało zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Forum Akcyjnym+ FIZ i Forum Obligacyjnym+ FIZ, podała spółka.

Wniosek w tej sprawie wpłynął do UOKiK 31 grudnia ub. roku.

Podstawowym przedmiotem działalności funduszu Forum Akcyjny+ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w RP lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwie należącym do OECD innym niż RP i państwo członkowskie UE oraz inne prawa majątkowe wskazane w statucie funduszu.

Podstawowym przedmiotem działalności funduszu Forum Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest inwestowanie w dłużne papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe wskazane w statucie funduszu.

Fundusze obecnie zarządzane są przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2014 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Altus TFI wyniosła 9,29 mld zł na koniec grudnia 2015 r.

(ISBnews)

Źródło artykułu:ISBnews
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Komentarze (0)
Zobacz także