Trwa ładowanie...
d2jk0bj

ALTUS TFI S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczb ...

ALTUS TFI S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (22/2015)

Share
d2jk0bj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALTUS TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 11 marca 2015 r. informacji na podstawie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) ppkt a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm., ?Ustawa?) od Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Quercus TFI)
, działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych ? Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolute Return FIZ, Quercus oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ (dalej Fundusze) zawiadomienia o zwiększeniu wspólnie przez Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem przekroczenie przez Fundusze progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 4 marca 2015 r. Przed zmianą udziału Fundusze łącznie posiadały
2.871.083 akcji Spółki, co stanowiło 4,98% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 2.871.083 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień 4 marca 2015 r. Fundusze łącznie posiadały 3.295.589 akcji Spółki, co stanowiło 5,71% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 3.295.589 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jk0bj

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALTUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-696 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | PANKIEWICZA | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 380 32 85 | | (0-22) 380 32 86 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuor@altustfi.pl | | www.altustfi.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1080003690 | | 141158275 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Krzysztof Mazurek Członek Zarządu
2015-03-12 Jakub Ryba Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jk0bj

Podziel się opinią

Share
d2jk0bj
d2jk0bj