Trwa ładowanie...
d2vady9

ALUMAST S.A. - Informacja o sprzedaży praw do akcji (13/2011)

ALUMAST S.A. - Informacja o sprzedaży praw do akcji (13/2011)

Share
d2vady9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-21
Skrócona nazwa emitenta
ALUMAST S.A.
Temat
Informacja o sprzedaży praw do akcji
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Alumast S.A informuje, iż 20 grudnia 2011 roku otrzymał komunikat o sprzedaży praw do akcji Spółki o następującej treści: "Ja niżej podpisany Adam Guz, jako Członek Rady Nadzorczej ALUMAST S.A., działając na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) informuję, iż osoba blisko ze mną związana tj. Spółka GoAdvisers S.A. w ramach umów cywilnoprawnych zawartych w dniu 30 listopada 2011 w Katowicach, sprzedała łącznie 75 000 szt. (siedemdziesiąt pięć tysięcy) praw do akcji spółki ALUMAST S.A. po 1,00 zł (jeden złoty 00/100) za jedno PDA. Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż spółka dokonująca transakcji tj. GoAdvisers S.A. jest blisko ze mną związana (pełnię funkcję prezesa zarządu GoAdvisers S.A.), a jednocześnie jestem Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta spółki ALUMAST S.A. Ponadto wartość transakcji przekroczyła 5 000 euro."

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

| | | ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALUMAST S.A. | | met | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 44-300 | | Wodzisław Śląski | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marklowicka | | 30a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 4560248 | | 32 4554725 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@alumast.eu | | www.alumast.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 647-22-13-249 | | 276766892 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Zbigniew Turecki Prezes Zarządu
2011-12-21 Beata Hut Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

Podziel się opinią

Share
d2vady9
d2vady9