Trwa ładowanie...
d3baygu
d3baygu
espi

ALUMAST S.A. - Informacja o transakcjach sprzedaży akcji (17/2010)

ALUMAST S.A. - Informacja o transakcjach sprzedaży akcji (17/2010)
Share
d3baygu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALUMAST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach sprzedaży akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alumast S.A w upadłości układowej informuje, iż 30 listopada 2010 roku otrzymał komunikat osprzedaży akcji Spółki o następującej treści:"Ja niżej podpisany Adam Guz, jako Członek Rady Nadzorczej Alumast SA, działając na podstawie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) informuję, iż osoba blisko ze mną związana tj. spółka KDG Invest Limited dokonała następujących transakcji:- w dniu 24 listopada 2010 roku sprzedała 50 000 szt. akcji spółki Alumast SA za 3,00 zł (trzy złote 00/100) za każdą akcję. Transakcja odbyła się w ramach transakcji pakietowej na rynku NewConnect.- w dniu 25 listopada 2010 roku sprzedała 54 893 szt. akcji spółki Alumast SA po średniej cenie 4,02 zł (cztery złote 02/100) za każdą akcję. Transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect.- w dniu 26 listopada 2010 roku sprzedała 75 szt. akcji spółki Alumast SA po cenie 4,00 zł (cztery złote 00/100) za każdą akcję. Transakcje odbyły się w ramach
sesji zwykłej na rynku NewConnect.Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż Spółka dokonująca transakcji KDG Invest Limited jest blisko ze mną związana (jestem Dyrektorem Generalnym w KDG Invest Limited), a jednocześnie jestem Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta spółki Alumast SA." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMAST S.A. met
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-300 Wodzisław Śląski
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marklowicka 30a
(ulica) (numer)
32 4560248 32 4554725
(telefon) (fax)
info@alumast.eu www.alumast.eu
(e-mail) (www)
647-22-13-249 276766892
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-30 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu
2010-11-30 Beata Hut Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3baygu

Podziel się opinią

Share
d3baygu
d3baygu