Trwa ładowanie...
defc2tw
defc2tw
espi

ALUMETAL S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (12/2015)

ALUMETAL S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (12/2015)
Share
defc2tw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
ALUMETAL S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) w załączeniu (Załącznik nr 1) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (?ZWZ?), które odbyło się w dniu 13 kwietnia 2015 r., wraz z wynikami głosowań. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż podczas obrad ZWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7), 8), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
RB122015UchwalyZWZZalacznik1.pdf Uchwały podjęte na ZWZ 13.04.2015

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMETAL S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650 Kęty
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościuszki 111
(ulica) (numer)
+48 (33) 47 07 100 +48 (33) 47 07 101
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
549-20-40-001 357081298
(NIP) (REGON)
defc2tw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Szymon Adamczyk Prezes Zarządu
2015-04-13 Przemysław Grzybek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

defc2tw

Podziel się opinią

Share
defc2tw
defc2tw