Trwa ładowanie...
d1eztjf
d1eztjf
espi

AMBRA - Terminy przekazywania raportów finansowych w roku obrotowym 2011/2012 (2/2011)

AMBRA - Terminy przekazywania raportów finansowych w roku obrotowym 2011/2012 (2/2011)
Share
d1eztjf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AMBRA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów finansowych w roku obrotowym 2011/2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AMBRA S.A. informuje niniejszym o terminach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011/2012: - Raport roczny za rok 2010/2011 ? w dniu 2 września 2011 r. - Raport roczny skonsolidowany za rok 2010/2011 ? w dniu 2 września 2011 r. - Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał roku 2011/2012 ? w dniu 9 listopada 2011 r. - Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze roku 2011/2012 ? w dniu 20 lutego 2012 r. - Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał roku 2011/2012 ? w dniu 11 maja 2012 r. Zarząd AMBRA S.A. oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia ma zamiar stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną jednostkową informację finansową dotyczącą jednostki dominującej. W związku z tym AMBRA S.A. nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Jednocześnie Zarząd AMBRA S.A. informuje, że zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie sporządzany odrębny jednostkowy raport półroczny za I półrocze roku 2011/2012. |
| | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AMBRA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
AMBRA spożywczy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 336 336
(ulica) (numer)
022 5663300 022 5663303
(telefon) (fax)
warszawa@ambra.com.pl www.ambra.com.pl
(e-mail) (www)
9180000755 006054698
(NIP) (REGON)
d1eztjf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Robert Ogór Prezes Zarządu
2011-07-21 Piotr Kaźmierczak Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1eztjf

Podziel się opinią

Share
d1eztjf
d1eztjf