Trwa ładowanie...
d4uvwe1

Amerykanie pogrążają inwestorów w Polsce

Amerykański broker MF Global umoczył w obligacjach krajów PIIGS i zbankrutował. To jednak nie koniec. Problemy firmy z zza oceanu pogrążają inwestorów w Polsce.
Share
Amerykanie pogrążają inwestorów w Polsce
Źródło: Jupiterimages
d4uvwe1

MF Global był jednym z czterech brokerów, z którymi współpracował fundusz zagraniczny Superfund SICAV Luksemburg. W tym to funduszu kilka superfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO (SFIO A; SFIO B, SFIO C i SFIO Gold Future) oraz Superfund Trend Plus Powiązany FIO, Superfund Trend Bis Powiązany FIO, Superfund Trend Podstawowy SFIO lokowało swoje aktywa.

Jak informuje serwis Analizy Online na koniec października środki w nich zgromadzone warte były 143,6 mln zł.

W efekcie Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na dalsze zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Superfunds TFI. Tym razem do 15 grudnia. Wcześniej zawieszenie miało obowiązywać do 25 listopada.

d4uvwe1

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do czasu wyjaśnienia niniejszej sytuacji niektóre subfundusze Superfund TFI nie mogą zostać wycenione, dlatego Superfunds został zobowiązany do zawieszenia notowań wspomnianych subfunduszy. Zgodnie z prawem w tym okresie nie można nabywać ani odkupywać jednostek uczestnictwa.

Pierwsze zawieszenie zostało ustalone na dwa tygodnie. Ewentualne przedłużenie tego terminu możliwe jest wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez KNF, przy czym nie dłużej niż na dwa miesiące, czytamy w komunikacie Superfund.

Komisja zobowiązała też ww. fundusze do wznowienia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy w następnym dniu roboczym po ustaniu przyczyn zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

- Problem z wyceną części aktywów może wynikać z różnych przyczyn. Jedną z nich jest odwołanie notowań na giełdzie. Tak było na przykład po zamachach terrorystycznych 11 września 2001 r., po których wstrzymano działalność giełd amerykańskich. Wówczas Pioneer Pekao TFI zawiesił wyceny aktywów oraz zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Pioneer OFI Akcji Amerykańskich, a CA IB TFI (obecnie BPH TFI) podjął decyzję o czasowym zawieszeniu wyceny jednostek uczestnictwa CA IB OFI Top Ameryka. W lutym tego roku na skutek politycznej zawieruchy swoją działalność zawiesiła giełda w Egipcie, co miało wpływ m.in. na fundusz Noble Africa (Noble Funds FIO), a także kilka funduszy zagranicznych sprzedawanych w Polsce. Zawieszenie wyceny trwało 2 miesiące - czytamy w komentarzu serwisu Analizy Online.

d4uvwe1

Zdaniem Macieja Brysławskiego, prezesa zarządu Superfund TFI, Superfund SICAV w Luksemburgu miał w operacje przeprowadzane za pośrednictwem MF Global zaangażowane 67 mln dolarów. Jeżeli strata dotyczyłaby nawet 100 proc. tych środków dla inwestorów Superfund SICAV w Luksemburgu oznaczałoby to stratę w wysokości od -0,6 do -1,1 proc na stopie zwrotu z wybranego funduszu.

- W odniesieniu do funduszy zarządzanych przez Superfund TFI SA, ewentualna strata poniesiona w związku z lokowaniem środków w funduszu zagranicznym byłaby odpowiednio mniejsza. Jednakże brak precyzyjnych danych uniemożliwia przedstawienie dokładnych informacji do czasu zakończenia prac przez amerykańskie organy nadzoru - twierdzi prezes Brysławski.

d4uvwe1

Podziel się opinią

Share
d4uvwe1
d4uvwe1