Trwa ładowanie...
d1sm12u

AMPLI - Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Wa ...

AMPLI - Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2015r. (34/2014)

Share
d1sm12u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
AMPLI
Temat
Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2015r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
TREŚĆ RAPORTU: Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 stycznia 2015 roku. PEŁNA TREŚĆ RAPORTU W ZAŁĄCZENIU. PODSTAWA PRAWNA: Raport jest przekazywany na podstawie § 38 ust.1 pkt.3) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) oraz art 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
RB342014.doc Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2015r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1sm12u

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMPLI SA w upadłości układowej | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | AMPLI | | Handel (han) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa 27 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 014 6326666 | | 014 6326668 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@ampli.com.pl | | www.ampli.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 873-10-04-844 | | 850328892 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Waldemar Madura Prezes Zarządu Waldemar Madura
2014-12-11 Katarzyna Madura Członek Zarządu Katarzyna Madura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1sm12u

Podziel się opinią

Share
d1sm12u
d1sm12u