Trwa ładowanie...
d15ldww

AMPLI - Powołanie Członka Zarządu AMPLI S.A. (8/2014)

AMPLI - Powołanie Członka Zarządu AMPLI S.A. (8/2014)

Share
d15ldww
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
AMPLI
Temat
Powołanie Członka Zarządu AMPLI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
TREŚĆ RAPORTU: Spółka Akcyjna AMPLI informuje, że w dniu 26.05.2014r. Rada Nadzorcza AMPLI S.A. powołała na Członka Zarządu Spółki Panią Katarzynę Madura. Pani Katarzyna Madura - wiek 41 lat, jest Absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Kierunek Prawo. PEŁNA TREŚĆ RAPORTU W ZAŁĄCZENIU. PODSTAWA PRAWNA RAPORTU: Raport jest przekazywany na podstawie § 5 ust.1 pkt.22) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009r. (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
RB82014.doc Powołanie Członka Zarządu AMPLI S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15ldww

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMPLI SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | AMPLI | | Handel (han) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa 27 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 014 6326666 | | 014 6326668 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@ampli.com.pl | | www.ampli.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 873-10-04-844 | | 850328892 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Waldemar Madura Prezes Zarządu Waldemar Madura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15ldww

Podziel się opinią

Share
d15ldww
d15ldww