Trwa ładowanie...
d10b8ga
espi

AMREST - RB 109/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżer ...

AMREST - RB 109/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich (109/2014)
Share
d10b8ga
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 109 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 109/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?Spółka?) informuje o zawarciu w dniu 17 listopada 2014 r. transakcji nabycia 1 171 szt. akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w dniu 19 listopada 2014 r. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2011 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego. Szczegółowe informacje dot. skupionych akcji: 1) Średnia cena nabycia akcji PLN 99,10, 2) Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01, 3) Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0055% kapitału zakładowego Spółki czyli 1 171 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 4) AmRest jest w posiadaniu łącznie 6 366 akcji czyli 6 366 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0300% ogólnej liczby głosów w Spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | RB 109/2014 Purchase of shares for the purposes related to the exercise of stock options plan;AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?the Company?) informs that on November 17th, 2014 the Company purchased 1 171 own shares in order to sell them to entitled participants of the incentive management stock options plan. The settlement date is November 19th 2014.;The Company started the buyback based on Resolution No. 16 of the Annual General Meeting of AmRest of 10th June 2011 on the authorization of Company?s Management Board to acquire Company?s own shares and the establishment of a reserve capital for the acquisition of own shares.;The detailed information regarding the transaction:;1) The average price PLN 99.10,;2) The nominal value EUR 0.01 for each share,;3) The acquired shares amount for 0.0055% of the Company?s registered capital being 1 171 votes on the AGM of AmRest,;4) AmRest owns in total 6 366 of its own shares, 6 366 votes on the AGM of AmRest, being 0.0300% in the total number of votes.;Legal act:
Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | | |
| | | | |

d10b8ga

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMREST Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
pl. Grunwaldzki 25-27
(ulica) (numer)
071 386 1235 071 386 1060
(telefon) (fax)
ir@amrest.eu www.amrest.eu
(e-mail) (www)
1010002998 020891041
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10b8ga

Podziel się opinią

Share
d10b8ga
d10b8ga