Trwa ładowanie...
d4fo5w7
d4fo5w7
espi

AMREST - RB 15/2015 Wstępne wyniki sprzedaży w IV kwartale 2014 roku (15/2015)

AMREST - RB 15/2015 Wstępne wyniki sprzedaży w IV kwartale 2014 roku (15/2015)
Share
d4fo5w7

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 15/2015 Wstępne wyniki sprzedaży w IV kwartale 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | AmRest Holdings SE (?AmRest?) informuje, że wstępne wyniki* sprzedaży Grupy AmRest (?Grupa?) wyniosły w czwartym kwartale 2014 roku 799,6 mln złotych, co stanowiło 9,5% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 13,9%. Sprzedaż wygenerowana w dywizji CEE wyniosła w czwartym kwartale 2014 roku 470,8 mln złotych, czyli o 7,0% więcej, niż w czwartym kwartale 2013 roku. Sprzedaż tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 8,0%. W czwartym kwartale 2014 roku przychody dywizji rosyjskiej były porównywalne z czwartym kwartałem ubiegłego roku i wyniosły 103,2 mln złotych. W walucie lokalnej przychody wzrosły o 31,7%. Sprzedaż na rynku hiszpańskim w czwartym kwartale 2014 roku wyniosła 174,0 mln złotych, przekładając się na 15,7% wzrost w stosunku do zeszłego roku (14,9% wzrost w walucie lokalnej). Przychody dywizji Nowe Rynki wyniosły w czwartym kwartale 2014 roku 51,7 milionów złotych i były o 41,4% wyższe w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego (31,5% wzrost w walutach lokalnych). * Wyniki wstępne zawierają pewne szacunki wynikające ze specyfiki w obszarze rozliczeń kosztów łańcucha dostaw. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Wstępne wyniki sprzedaży Q4 2014.pdf | Wstępne wyniki sprzedaży Q4 2014 | | | | | | | | | |
| | Preliminary sales Q4 2014.pdf | Preliminary sales results Q4 2014 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | RB 15/2015 Preliminary sales results Q4 2014;AmRest Holdings SE (“AmRest”) informs that the preliminary sales* generated by the AmRest Group (“Group”) amounted to PLN 799.6 million in Q4 2014, which was a 9.5% increase compared to the corresponding period of 2013. Group sales in local currencies increased by 13.9%.;The sales of CEE division amounted to PLN 470.8 million in Q4 2014, which was 7.0% higher compared to Q4 2013. Total sales generated by this division in local currencies increased by 8.0%.;Revenues of Russian division were stable comparing to Q4 2013 and amounted to PLN 103.2 million. In local currency revenues increased by 31.7%.;Revenues realized in Spain in Q4 2014 grew by 15.7% to PLN 174.0 million, which was a 14.9% growth in local currency.;New Markets division sales increased to PLN 51.7 million and were by 41.4% higher compared to Q4 2013 (31.5% growth in local currencies).;* Preliminary sales cover certain assumptions connected to specifics in the area of supply chain costs
settlements;Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 1 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | | |
| | | | |

d4fo5w7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMREST Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
pl. Grunwaldzki 25-27
(ulica) (numer)
071 386 1235 071 386 1060
(telefon) (fax)
ir@amrest.eu www.amrest.eu
(e-mail) (www)
1010002998 020891041
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Mark Chandler Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fo5w7

Podziel się opinią

Share
d4fo5w7
d4fo5w7