Trwa ładowanie...
d319nxm
d319nxm
espi

AMREST - RB 18/2015 Uchwała Rady Nadzorczej AmRest o ponownym powołaniu Członka Zarządu (18/2015)

AMREST - RB 18/2015 Uchwała Rady Nadzorczej AmRest o ponownym powołaniu Członka Zarządu (18/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d319nxm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | RB 18/2015 Uchwała Rady Nadzorczej AmRest o ponownym powołaniu Członka Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?Spółka?) informuje, że w związku z upływem w tym roku kalendarzowym 3-letniej kadencji dotychczasowego Członka Zarządu Spółki Pana Wojciecha Mroczyńskiego, Rada Nadzorcza AmRest podjęła w dniu 12 marca 2015 roku uchwałę o ponownym powołaniu Pana Mroczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu AmRest. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Pan Wojciech Mroczyński posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Handel Zagraniczny. Wojciech Mroczyński posiada tytuł International MBA, przyznany przez Central Connecticut State University, jest również absolwentem Harvard Business School w Bostonie. Pan Wojciech Mroczyński posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. W latach 1998-2005 pełnił funkcje zarządcze w Mondi Packaging Paper Świecie S.A., spółce z branży papierniczej notowanej na GPW. W latach 2003-2005 pełnił we wspomnianej spółce funkcję Dyrektora Finansowego. Pan Mroczyński rozpoczął pracę w AmRest w 2005 roku. W latach
2005-2011 był Dyrektorem Finansowym, Dyrektorem Operacyjnym oraz Dyrektorem do Spraw Personalnych Emitenta. W 2012 roku Pan Mroczyński objął stanowisko Dyrektora do Spraw Strategii, które zajmuje obecnie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | RB 18/2015 Resolution of AmRest Supervisory Board on reappointment of Management Board Member;AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?the Company?) informs, that due to the expiry in this calendar year of Mr. Wojciech Mroczyński three-year term as AmRest?s Management Board Member, the Supervisory Board of AmRest adopted on March 12th, 2015 a resolution on reappointing Mr. Mroczyński to hold the position of the Company?s Management Board Member. The resolution became effective upon its adoption.;Mr. Wojciech Mroczyński has a degree in Economics. He graduated from the University of Gdansk, holding a degree in Foreign Trade. Mr. Mroczyński holds an International MBA, granted by Central Connecticut State University. He is also a graduate of Harvard Business School in Boston.;Mr. Mroczyński has an extensive business experience. In 1998-2005 he held management positions at Mondi Packaging Paper Worldwide SA, a company listed on the WSE. In 2003-2005 he was Chief Financial Officer at Mondi.;Mr. Mroczyński has been
working for AmRest since 2005. In 2005-2011 he held the position of Chief Financial Officer, Chief Operating Officer and Chief People Officer of AmRest. In 2012 Mr. Mroczyński has taken the position of Chief Strategy Officer.;Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMREST Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
pl. Grunwaldzki 25-27
(ulica) (numer)
071 386 1235 071 386 1060
(telefon) (fax)
ir@amrest.eu www.amrest.eu
(e-mail) (www)
1010002998 020891041
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Mark Chandler Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319nxm

Podziel się opinią

Share
d319nxm
d319nxm