Trwa ładowanie...
d2ncof8

AMREST - RB 2/2015 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich ...

AMREST - RB 2/2015 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (2/2015)

Share
d2ncof8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | RB 2/2015 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do RB 109/2014 z dnia 18.11.2014 r. oraz RB 111/2014 z dnia 21.11.2014 r., Zarząd AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?Spółka?) informuje o zawarciu w dniu 7 stycznia 2015 roku transakcji zbycia 561 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 7 stycznia 2015 roku. Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji: 1) Cena zbytych akcji: 0,00 PLN ? 561 akcji. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 1100 opcji (1000 nadanych po cenie 47,60 PLN oraz 100 nadanych po cenie 81,00 PLN), które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 r. 2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01, 3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0026% kapitału zakładowego Spółki czyli 561 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiada 36 788 akcji czyli 36 788 głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,1734% ogólnej liczby głosów w Spółce. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | RB 2/2015 Disposal of AmRest shares related to the exercise of stock options plan;In regards to RB 109/2014 dated 18.11.2014 and RB 111/2014 dated 21.11.2014, the Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs that on January 7th, 2015 the Company disposed 561 own shares to entitled participants of the incentive management stock options plan. The settlement date of the transaction was January 7th, 2015.;The detailed information regarding the transaction:;1) The price of sold shares: PLN 0.00- 561 shares. The shares were transferred free of charge as a result of exercising 1100 options (1000 granted at the price of PLN 47.60 and 100 granted at the price of PLN 81.00), that were settled at the intrinsic value in accordance with a settlement method described in p. 7.1 a) of Employee Stock Option Plan Rules adopted by resolution no 3/11/2014 of the Supervisory Board of AmRest Holdings SE of November 20th, 2014.;2) The nominal value: EUR 0.01 for each share,;3) The total number of
shares sold by AmRest represents 0.0026% of the Company’s registered capital being 561 votes on the AGM of AmRest,;4) After the transactions AmRest owns 36 788 of its own shares, 36 788 votes on the AGM of AmRest, being 0.1734% in the total number of votes.;Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | | |
| | | | |

d2ncof8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AmRest Holdings SE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ncof8

Podziel się opinią

Share
d2ncof8
d2ncof8