Trwa ładowanie...
d1y4kjg

AMREST - RB 45/2015 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers ...

AMREST - RB 45/2015 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich (45/2015)

Share
d1y4kjg

| | | | | | | | | | INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INVESTcon GROUP | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-830 | | Poznań | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| | | | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | | Krasińskiego | | | | 16 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 851 86 77 | | 061 851 86 77 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (telefon) | | Raport bieżący nr | | 45 | (fax) | / | | | | | | | |
| 2015 | | | | biuro@ic.poznan.pl | | | | | | | | | | | | | |
| www.ic.poznan.pl | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (e-mail) | | | | | | (www) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 778-10-24-498 | | Data sporządzenia: | 630316445 | 2015-04-15 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (NIP)
| | | | | | | | | | |
| (REGON) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RB 45/2015 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?Spółka?) informuje o zawarciu w dniu 14 kwietnia 2015 r. transakcji nabycia 4 000 szt. akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w dniu 16 kwietnia 2015 r. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2011 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego. Szczegółowe informacje dot. skupionych akcji: 1) Średnia cena nabycia akcji PLN 123,95, 2) Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01, 3) Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0189% kapitału zakładowego Spółki czyli 4 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 4) AmRest jest w posiadaniu łącznie 66 438 akcji czyli 66 438 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,3132% ogólnej liczby głosów w Spółce. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | RB 45/2015 Purchase of shares for the purposes related to the exercise of stock options plan;AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?the Company?) informs that on April 14th, 2015 the Company purchased 4 000 own shares in order to sell them to entitled participants of the incentive management stock options plan. The settlement date is April 16th, 2015.;The Company started the buyback based on Resolution No. 16 of the Annual General Meeting of AmRest of 10th June 2011 on the authorization of Company?s Management Board to acquire Company?s own shares and the establishment of a reserve capital for the acquisition of own shares.;The detailed information regarding the transaction:;1) The average price PLN 123.95,;2) The nominal value EUR 0.01 for each share,;3) The acquired shares amount for 0.0189% of the Company?s registered capital being 4 000 votes on the AGM of AmRest,;4) AmRest owns in total 66 438 of its own shares, 66 438 votes on the AGM of AmRest, being 0.3132% in the total number of votes.;Legal act: Art.
56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | | |
| | | | |

d1y4kjg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMREST Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
pl. Grunwaldzki 25-27
(ulica) (numer)
071 386 1235 071 386 1060
(telefon) (fax)
ir@amrest.eu www.amrest.eu
(e-mail) (www)
1010002998 020891041
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Mark Chandler Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y4kjg

Podziel się opinią

Share
d1y4kjg
d1y4kjg