Trwa ładowanie...
d25u7bm
d25u7bm
espi

AMREST - RB 50/2013 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich...

AMREST - RB 50/2013 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (50/2013)
Share
d25u7bm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-24
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 50/2013 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 35/2013 z dnia 03.07.2013r., RB 36/2013 z dnia 04.07.2013r., RB 39/2013 z dnia 09.07.2013r., RB 41/2013 z dnia 11.07.2013r., RB 42/2013 z dnia 12.07.2013r., RB 44/2013 z dnia 13.07.2013r. oraz RB 45/2013 z dnia 16.07.2013r., AmRest Holdings SE ("AmRest", "Spółka") informuje o rozliczeniu w dniu 24 lipca 2013 r. transakcji zbycia 793 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji: 1) Cena zbytych akcji: 24,00 PLN za akcję 2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01 3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0037% kapitału zakładowego Spółki czyli 793 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki 4) Po dokonaniu transakcji AmRest nie posiada akcji własnych, ani głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | RB 50/2013 Sale of AmRest shares related to the exercise of stock options plan;In regards to RB 35/2013 dated 03.07.2013, RB 36/2013 dated 04.07.2013, RB 39/2013 dated 09.07.2013, RB 41/2013 dated 11.07.2013, RB 42/2013 dated 12.07.2013, RB 44/2013 dated 13.07.2013 and RB 45/2013 dated 16.07.2013, AmRest Holdings SE (?AmRest", ?the Company") informs about the settlement on July 24th, 2013 of a sale transaction of 793 Company?s shares to entitled participants of the incentive management stock options plan.;The detailed information regarding the transaction:;1) The price of sold shares: PLN 24.00 per share;2) The nominal value: EUR 0.01 for each share,;3) The total number of shares sold by AmRest represents 0.0037% of the Company?s registered capital being 793 votes on the AGM of AmRest,;4) After the transactions AmRest doesn?t own any shares of the Company or votes on the AGM of AmRest.;Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial
instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | |

d25u7bm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMREST Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
pl. Grunwaldzki 25-27
(ulica) (numer)
071 386 1235 071 386 1060
(telefon) (fax)
ir@amrest.eu www.amrest.eu
(e-mail) (www)
1010002998 020891041
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25u7bm

Podziel się opinią

Share
d25u7bm
d25u7bm