Trwa ładowanie...
d4hksj4
espi

AMREST - RB 97/2013 Sprzedaż akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (97/2013)

AMREST - RB 97/2013 Sprzedaż akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (97/2013)
Share
d4hksj4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 97 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-21
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 97/2013 Sprzedaż akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
AmRest Holdings SE ("AmRest") informuje, że w dniu 21 października 2013 r. otrzymał zawiadomienie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych AmRest o dokonaniu w dniu 15 października 2013 r. transakcji sprzedaży 1 505 akcji AmRest po cenie 98,03 zł za jedną akcję. Transakcja zbycia została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 97/2013 Sale of AmRest shares by a person having access to confidential information;AmRest Holdings SE (?AmRest") informs that on October 21st, 2013 it received a notice from a person having access to confidential information of AmRest about a sale of 1 505 AmRest shares on October 15th, 2013, at the price of PLN 98.03 per share.;The above mentioned transaction was executed at the Warsaw Stock Exchange.;Legal act: Art. 160 Sec. 4 of Act on Trading in Financial Instruments dated 29 July 2005

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMREST Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
pl. Grunwaldzki 25-27
(ulica) (numer)
071 386 1235 071 386 1060
(telefon) (fax)
ir@amrest.eu www.amrest.eu
(e-mail) (www)
1010002998 020891041
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hksj4

Podziel się opinią

Share
d4hksj4
d4hksj4