Trwa ładowanie...
d1tv22z

AMREST - Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej AmRest SE (158/2015)

AMREST - Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej AmRest SE (158/2015)

Share
d1tv22z
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 158 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-10
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej AmRest SE
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 10 września 2015 roku otrzymał zawiadomienie Pana Henry?ego McGovern o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej AmRest z dniem 10 września 2015 roku. Pan McGovern pozostaje członkiem Rady Nadzorczej. Powodem rezygnacji jest umożliwienie członkom Rady Nadzorczej AmRest wyboru Przewodniczącego Rady, w obliczu ostatnich zmian w strukturze akcjonariatu Spółki oraz składu jej Rady Nadzorczej. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | RB 158/2015 Resignation from the function of the Chairman of the Supervisory Board of AmRest SE;The Management Board of AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?the Company?) informs that it received on September 10th, 2015 from Mr. Henry McGovern the letter of resignation from the function of the Chairman of the Supervisory Board of AmRest, effective 10th September 2015. Mr. McGovern remains the member of the Supervisory Board of AmRest.;The reason of resignation, after the recent changes in shareholding structure of AmRest and composition of Supervisory Board, is to allow the members of the Supervisory Board to elect the Chairman of their choice.;Legal act:;§ 5 (1) (21) of the Ordinance of the Minister of Finance on Current and Periodical Information Submitted by Issuers of Securities and the Requirements for the Recognition as Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member Countries of 19th February 2009 (Dz.U. 2014 item 133);Legal act:;Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering,
conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | | |
| | | | |

d1tv22z

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AmRest Holdings SE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-10 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tv22z

Podziel się opinią

Share
d1tv22z
d1tv22z