Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
d2judo0

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: podczas ostatnich 16 godzin handlu WIG20 zawahał się w przedziale 2360 - 2317 punktów, negując umocnienie, jakie pojawiło się pod koniec sesji 8 stycznia br. Dzięki temu miniony tydzień przyniósł skuteczną obronę oporu 2364 - 2380 pkt. a z drugiej strony utrzymanie indeksu ponad wsparciem 2312 - 2307 pkt. Ponadto pierwsze wymiany nowo rozpoczętego tygodnia handlu pozwoliły zachować przedstawione status quo.

Zanegowane kupno wg Ichimoku pozwala mówić o podważeniu korekty wzrostowej na WIG20 w H1, która generowała nadzieję podejścia do oporów - pivotów 2380 – 2410 - 2430 pkt. Kurs WIG20 nie wybił się wczoraj ponad barierę Tenkan-Sen z Ichimoku, ale w jej rejonie wypunktował opór 2345 pkt., więc wspomniana korekta w górę musi być odłożona w czasie. W związku z powstaniem czarnej chmury wg Ichimoku w H1 pojawiło się podwyższone ryzyko połamania wsparcia 2312 - 2307 pkt. i zniżki do 2264 – 2216 - 2167 pkt. Sytuację tą można zaprzeczyć przez połamanie 2345 punktów w górę.

W układzie dziennym: wczorajsza sesja na GPW przyniosła 0,31% spadek WIG20, choć w trakcie dnia podaż nie wykorzystała z marszu wczorajszej słabości i na wstępie sesji odpuściła. Tym samym popyt dostał nadzieję na powrót ponad przełamane wsparcie 2350 pkt., lecz ta sztuka się nie powiodła i właśnie tuż pod 2350 pkt. sprzedający zaczęli odbudowywać swą przewagę. Warto zauważyć, że w D1 otrzymaliśmy na ostatniej sesji świecę „szpulkę” i brak wybicia poniżej Tenkan-sen w D1 nie pozwolił na skuteczną, dynamiczniejszą performację rynku zniżkowego.

d2judo0

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2369 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: długa (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: kurs FPL20 zawahał się w ostatnich godzinach handlu ponownie pesymistycznie dla długich pozycji i po minionych wymianach zaistniał sygnał dystrybucyjny wg poziomów zwrotnych Camarilla z D1. Piątkowa inicjacja spadków oraz poniedziałkowa kontynuacja słabości nie podważyły zasadności posiadania długich pozycji wg ujęcia średnioterminowego, w oparciu o pivoty modyfikowane w układzie tygodniowym. Zabrakło dosłownie kilku punktów, aby pozycje long ze średniego interwału czasowego zostały wystopowane. Nadal od kierunku wybicia z zakresu 2356 - 2319 punktów zależą dalsze losy i oscylacje, jakie przyjdzie nam obserwować w połowie stycznia 2015 roku. Możliwe są dwa warianty. Pierwszy to potwierdzenie wsparcia 2314 - 2304 punktów lub pivotu S1 tygodniowego 2268 pkt. i kontynuacja umocnienia FPL20, natomiast drugi to silne wybicie poniżej tygodniowego 2268 pkt. i ryzyko dojścia nawet do S3 2166 pkt. Można także doszukiwać się alternatywnych scenariuszy, gdy kurs przebije w górę tygodniowy R1 2370
pkt. i spróbuje powalczyć o trwałe pokonanie ww. maksimów, co dałoby impet na ruch do 2421 - 2472 pkt.
W układzie dziennym: w D1 futures na WIG20 posiadają lekko spadkowy splot na średnich Guppy’ego, ale także świeży statystycznie podtrzymany sygnał do spadków wg Ichimoku. Ponadto w układzie dziennym linia CCI zawróciła znad +100 punktów a to daje istotny moment transakcyjny wg techniki Lamberta, gdzie zasadność spekulacji i techniki przewyższa fundamenty czy newsy makroekonomiczne. Jeśli linia CCI mocniej oddali się w dół od +100 pkt. a kurs nie połamie oporu 2370 punktów to odnowiona zostanie faza dystrybucyjna. Z drugiej strony szybkie wyjście ponad ww. opór i zachowanie wsparcia 2314 – 2304 punktów odnowi nadzieje na pojawienie się mocniejszego odbicia na FPL20, także na krajowym, szerokim rynku akcji. Wskaźnik DMI / ADX jest neutralnie nastawiony, więc wyjście kursu w D1 ponad linię Kijun-sen 2356 punktów już wstępnie zacznie kreować nową porcję umacniania i zależności zwyżkowych.

d2judo0

W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 2375 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2315 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

d2judo0

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34341/20150112_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d2judo0

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d2judo0
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2judo0
d2judo0