Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
analiza techniczna

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
Źródło: Thinkstockphotos
d1ed2t3

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: podczas ostatnich 8 godzin handlu WIG20 zawahał się w przedziale 2511 - 2464 punktów, kontynuując wcześniej obserwowaną słabość. Osiągnął w czwartek nowe, lokalne minima a do tego naruszył istotne technicznie wsparcie 2470 punktów, kończąc sesję jego przełamaniem o niespełna punkt. Wczorajsza zmiana WIG20 o -0,22% ponownie doprowadziła w układzie godzinowym do zejścia całej żółtej wstęgi średnich kroczących poniżej najszybszych niebieskich średnich MMA a do tego średnie te przecięły w dół r-MMA 200. Układ zniżkowy na WIG20 ma zatem charakter tendencji, którą owszem można podważyć, ale gracze będą liczyli, że za jakiś czas spadki się odnowią.
Podtrzymana sprzedaż na DMI/ADX pozwala mówić nie tylko o znamionach korekty spadkowej na WIG20 w H1, ale także o trendzie zniżkującym, gdyż WIG20 traci oscylacyjnie już od przeszło 33 godziny i nadal zachowuje aktywne opory / pivoty 2492 – 2507 – 2535 pkt. Także koperty cenowe poruszają się w dół i przyjmują spadkowe nastawienie WIG20 oraz dają potwierdzenie wybicia się kursu poniżej PP 2507 punktów. To klarowne sygnały sprzedaży, które dają techniczne warunki do mocniejszego dystrybuowania walorów z WIG20, o czym także wspominaliśmy wczoraj.

W układzie dziennym: czwartkowa sesja na GPW przyniosła umiarkowany spadek WIG20 o 0,22% i w trakcie dnia podaż kontrolowała wahania indeksu i szybko tłumiła zapędy popytu, gdy ten testowo podnosił WIG20 najpierw do 2500 punktów a następnie do 2511 punktów. Warto zauważyć, że w D1 otrzymaliśmy wczoraj klasyczny spadkowy Pin Bar tj. świecę o górnym cieniu i zniżkowym korpusie. Byki zostały „ubrane” w akcje, gdy WIG20 wykroczył minimalnie ponad tygodniowym PP 2507 pkt. Następnie kurs dynamicznie skierował się na południe i faza wybicia w górę okazała się blefem czy pułapką. To standardowe znamiona tendencji spadkowej.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d1ed2t3

Kontrakty terminowe FPL20

Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 jest poniżej 2523 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: kurs FW20 zawahał się w ostatnich godzinach handlu ponownie pesymistycznie dla długich pozycji, choć gracze zapewne zapisali w pamięci pro-popytowy, wstępujący układ cenowy, jaki zaistniał w godzinach 8:45 - 14:00 CET w czwartek. Na rynku takim, jaki zaobserwowaliśmy wczoraj, gdzie podaż przejmuje kontrolę ponad 2518 pkt. tj. powyżej R3 Camarilla i znosi kurs poniżej R1 Camarilla, trudno o wykształcenie pro-wzrostowych bodźców. Możliwe są jednak dwa warianty. Pierwszy to potwierdzenie wsparcia 2467 - 2468 punktów natomiast druga to silne wybicie powyżej maksimum z poprzednich 4 godzin. Można także doszukiwać się alternatywnych scenariuszy, gdy kurs przebije w dół ww. wsparcie lub gdy utknie w zakresie 2467 - 2518 pkt.

W układzie H1 na FPL20 ostatnie godziny pozwoliły na wzmocnienie sygnału sprzedaży wg DMI/ADX, gdy CCI spadał poniżej -100 punktów i nie poradził sobie trwale wybić się ponad 0 punktów. Do tego 3LineBreak ponownie wskazały słabość w notowaniach warszawskich futures, którą popiera MACD poniżej linii równowagi 0 punktów. Linia A/D zaczęła dynamicznie zniżkować, więc popyt szybko ewakuuje się z bieżących poziomów, pozwalając podaży na dominację. Alligator jest zbieżny ze sprzedażą na AO i to jest kolejny argument za dalszą obniżką wyceny FPL20.

W układzie dziennym: w D1 futures na WIG20 rozwinęły zalążek trendu spadkowego wg DMI / ADX. Linia siły tego trendu nabiera impetu, który zostanie spotęgowany, jeśli kolejne sesje czy tygodnie spowodują, że kurs FPL20 nie wyląduje na twardym wsparciu 2466 – 2464 pkt., ale go przełamie. To utworzyłoby w jego miejscu wyraźny trigger i dało opcję zniżki do 2400 – 2372 pkt. W układzie D1 mogą zatem pojawić się kolejne, negatywne zmiany, jeśli popyt nie powalczy o lokalne wsparcie. Nadal mamy negatywne ułożenie pivotów Camarilla przy sygnałach short strategii wg W1. Punkt zwrotny to 2509 pkt. Dopiero trwałe wybicie się ponad tygodniowy PP 2509 pkt. da pierwszy sygnał do odnowienia hossy.
W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 2530 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 2560 pkt.

d1ed2t3

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

d1ed2t3

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/33825/dmbos-20140926_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d1ed2t3

Podziel się opinią

Share
d1ed2t3
d1ed2t3