Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
d1rvyqe

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: układ sił w perspektywie czasowej H1 pozostaje sprzyjający dla podaży. Podtrzymanie punktu zwrotnego R1 2361 punktów jako oporu daje inwestorom czytelne wskazanie o dominowaniu zależności pro-spadkowych. Od blisko 190 godzin WIG20 znajduje się w układzie trendu spadkowego wg średnich z modelu Guppy’ego. Także wskaźniki DMI / ADX potwierdzają negatywne zależności wg AT. Do tego model Alligator Wiliamsa podtrzymuje zniżkowy impet a linia Tenkan – Sen jest poniżej Kijun – Sen, co nie daje argumentów popytowi.

W układzie dziennym: środowa sesja na GPW zapisała się jako oznaka słabości popytu i WIG20 wyrysował w D1 świecę objęcia spadkowego, ale bez poważniejszych konsekwencji dla byków. Widać, że indeks wstępnie się cofnął spod maksimów 2376 pkt. Popyt istotnie wycofał się z deklaracji kupna ponad 2350 pkt., gdzie podczas sesji 8 i 13 stycznia byki wyraźniej się aktywowały do wzrostów. To pokazuje, że prawdopodobnie mamy do czynienia z pułapką ruchu wzrostowego, a gdy szerszy kapitał zacznie się skracać to dopiero wówczas podtrzymanie większości sygnałów sprzedaży w H1 wygeneruje panikę w D1.

Pamiętajmy, że trend spadkowy się nie zakończył na WIG20 a zatem nadal możemy wyliczać zasięgi korekty spadkowej na GPW. Jeśli WIG20 zachowa opory 2361 – 2376 - 2445 punktów to spadek minimum do 2216 - 2167 punktów będzie naturalną pochodną widocznej słabości byków i standardowym zasięgiem wg układu pivotów tygodniowych.

d1rvyqe

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2376 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: długa (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: kurs FW20 zawahał się w ostatnich godzinach handlu ponownie pesymistycznie dla długich pozycji. Gracze ponownie zapisali w pamięci pro-podażowy, negatywny układ cenowy, jaki zaistniał pod koniec sesji na rynku kasowym i ponownie tym razem podaży udało się przełożyć część dawki pesymizmu na kolejną sesję. O takim scenariuszu świadczy powstała świeca w D1, która jest typowym wstępem, prognozującym dalsze zniżki.

d1rvyqe

W środę kurs FPL20 zaatakował zaraz po otwarciu S2 Camarilla 2349 pkt., tuż ponad którym mieliśmy przedwczoraj pamiętną akcję popytową. Właśnie we wtorek po otwarciu z ww. rejonów cenowych popyt wyciągnął kurs na 2386 pkt., a teraz w środę inwestorzy dostali zimny prysznic przy tym poziomie i nie udany restart zwyżki. To dowód, że byki pomimo chwilowego impetu nie zyskały tak naprawdę cennego pola do budowania dalszej kontry. Nadal mamy spore ryzyko, że strategie „go short” ponownie wejdą w aktywny tryb i zniżka na FPL20 będzie intensywniejsza niż wczorajsze -1,22% wg D1.

W układzie dziennym: w D1 dostaliśmy w ostatnich tygodniach na FPL20 sygnał zwrotny i zmianę wyższego czasowo trendu na spadkowy, gdyż kurs znajduje się pod liniami Ichimoku span A < span B tj. poniżej czarnej chmury. W miejscu tym powinien czerpać wsparcie obóz podażowy tj. w zakresie 2454 – 2427 pkt., ale brak przebicia wsparcia 2275 – 2273 punktów zatrzyma falę spadkową i da bazę pod hossę. Z kolei model Guppy’ego wskazuje tendencje spadkowe i opór przy 2389 – 2403 pkt., nie generując na obecną chwilę fazy korekcyjnej, wzrostowej, gdyż w D1 średnie żółte są poniżej całej wstęgi niebieskich średnich r-MMA. Dopiero testowanie ww. oporów i zbudowanie wyższego dołka HL ponad 2275 – 2273 punktów da prawo do oscylacji wstępujących na wzór hossy.

W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 2380 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2315 pkt.

d1rvyqe

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34361/20150115_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d1rvyqe

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d1rvyqe
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1rvyqe
d1rvyqe