Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
futures

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
Źródło: Thinkstockphotos
d1sbhlj

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: ostatnie blisko 9 świec pokazało zdecydowane odbicie na północ i silną, dynamiczną kontrę ze strony popytu, po uprzednim spadku z rejonu 2333 punktów. Właśnie tuż ponad 2310 – 2320 - 2333 punktów mamy teraz silny opór, który także wynika z układów tygodniowego i miesięcznego. Model Guppy’ego wskazuje słabą tendencję wzrostową w H1 (korekta nieregularna, przyjmująca znamiona V-korekty) oraz trend spadkowy, gdyż najwolniejsze średnie kroczące opadają i znajdują się powyżej tych najszybszych. Sygnał kupna generuje w H1 CCI powyżej -100 punktów, co pozwala na podtrzymanie umacniania indeksu największych spółek z GPW.

Obecny stan rynku podaje skomplikowany moment transakcyjny i często skuteczniejsze transakcje przeprowadzają gracze na takim rynku, który się uspokoi i wyjdzie ze stanu podwyższonej zmienności. Z drugiej strony strach przed ponownym spadkiem, dynamicznie unoszące się kursy w ramach V-korekty oraz zapamiętana „krew na parkiecie” magnetyzują odważnych, długofalowych inwestorów, dobierających właśnie przy takich momentach raz na czas walory do swoich portfeli.

d1sbhlj

W układzie dziennym: nieco szersze spojrzenie techniczne na WIG20 mówi o nabierającym tempa odreagowaniu, które przykryło tylko częściowo poprzednią porcję wyprzedaży, choć dzień do dnia mamy świecę momentum kupna i przenikanie hossy. Potwierdzenie wsparcia 2252 - 2248 punktów będzie barometrem kondycji byków i jeśli to wsparcie się wybroni to podaż będzie zepchnięta na wyższe półki cenowe. Ponadto silne opory zalegające powyżej 2310 - 2333 punktów odsyłają podaż do rozważenia czy bronienie pobliskich 2310 2320 pkt. jest zasadne transakcyjnie.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d1sbhlj

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: długa, jeśli kurs FPL20 powyżej 2254 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: popyt wykorzystał potknięcie podaży i lokalnie zdobytą przewagę w pierwszej fazie wczorajszej sesji i tym samym silne odbicie od rejonu 2268 - 2270 punktów podaż musiała zaakceptować i oddalić się na wyższe poziomy. Najszybsze średnie modelu Guppy’ego wykształciły ruch na północ, ale nie przecięły kolejnej, zielonej wstęgi średnich. Można zatem mówić krótkoterminowo o korekcie wzrostowej, ale do powstania tendencji zwyżkowej jeszcze popyt musiałby sporo zrobić. Aktywne opory 2326 - 2332 punktów, będą w najbliższych kilku – kilkudziesięciu godzinach podkreślały główny trend spadkowy w H1.

W układzie dziennym: odreagowanie na FW20 w układzie dziennym przyjęło dynamiczny impet i dzięki temu byki, zachowując wsparcie 2268 - 2270 pkt. mogą zaszkodzić sprzedającym. Jeśli ww. strefa wsparcia będzie podtrzymana to prawdopodobnie krótkie pozycje na FW20 zostaną poddane zdecydowanej próbie a najwrażliwsze strategie powinny wówczas zmieniać nastawienie na dynamiczne, wzrostowe. Taki proces w ujęciu dziennym się wzmocni tylko jeśli ADX w DMI zacznie opadać a na ten moment notuje blisko 27 pkt. (poprz.27,31 pkt.) w ramach tendencji spadkowej.

W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2250 pkt.

d1sbhlj

W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 2332 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

d1sbhlj

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34321/20150108_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d1sbhlj

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d1sbhlj

Podziel się opinią

Share
d1sbhlj
d1sbhlj