Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
dns0msd
dns0msd

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie godzinowym (H1): przy obecnie obserwowanej zmienności trudno było oczekiwać od rynku, iż we wtorek zechce zakończyć kilkudniową konsolidację w strefie 2300-2330 pkt. W istocie, zachowanie rynku miało wszystkie cechy znane z ostatnich dni. Podaż próbowała – bez sukcesów - zepchnąć indeks pod 2330 pkt., ale skończyło się powrotem do konsolidacji. W takim kontekście trudno wyobrazić sobie bardziej neutralny finisz niż 2315 pkt. W efekcie, w kolejny dzień rynek wchodzi dokładnie w środku kreślonej półki. Nie zmienia to jednak faktu, iż podaż cały czas próbuje zakryć lukę z połowy grudnia, co w połączeniu z wyjściem dołem z kreślonej półki byłoby zachętą do spotkania z dołkiem w rejonie 2250 pkt. Jak zawsze przy niskiej płynności warto jednak pamiętać, iż niski obrót obniża wartość prognostyczną wykresu. Technicy śledzący zachowanie wskaźników odnotują, iż w ramach trendu bocznego dobrze lokalne ekstrema wyłapywał Stochastic, który wymaszerował właśnie na wysokie poziomy i przy braku zakończenia
konsolidacji ostrzega, iż rynek znów pzetestuje 2300 pkt.

W układzie dziennym po czarnym korpusie z sesji poprzedniej można było oczekiwać odważniejszej gry obozu podażowego. Skończyło się na nieudanej próbie wybicia wykresu z konsolidacji i dolnym cieniem, który jest dowodem na porażkę podaży. W ocenach sesji warto skupić się jednak na fakcie powrotu do środka lokalnej konsolidacji i drobnym korpusie, który dobrze podkreśla senny w sumie handel przy niskiej aktywności. Wtorek był niczym więcej kolejnym dniem w konsolidacji nad 2300 pkt., która trwa już szóstą sesję. Pozostaje czekanie na wyjście wykresu z tego zawieszenia, które pozwoli ocenić, kto zyskał nowe argumenty.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

dns0msd

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2340 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka, jeśli kurs powyżej 2337 (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie godzinowym (H1): wtorek był stosunkowi wdzięcznym dniem do gry w oparciu o punkty zwrotne. Otwarcie pod L3 kazało czekać na powrót nad 2310 pkt., zająć pozycję długą i poczekać na finałową godzinę, by wyjść z rynku z przeszło 10 punktami zysku netto. Z punktu klasycznej analizy technicznej sesja sprowadziła się do kolejnej porażki podaży na luce z połowy grudnia, ale wyjście w rejon 2320 pkt. niewiele zmienia. Wykres jest zawieszony pomiędzy porażkami byków na 2350 pkt. i słabością podaży w rejonie 2302 pkt. Pozostaje czekanie na decyzję rynku, która pozwoli na nową ocenę układu sił po wyjściu z lokalnego zawieszenia.

W układzie dziennym: fakt, iż niemal całość sesji odbyła się granicach cienia świecy z sesji poprzedniej dobrze oddaje przebieg handlu w kontekście niskiej zmienności. Również zmianę o 0,2 procent można uznać za podkreślającą zawieszenie rynku w rejonach oswajanych handlem w bliskiej przeszłości. Jeśli gdzieś można szukać zagrożeń, to w niepokojącym układzie, który rysuje się na wykresie w kontekście odbicia się pochodnej od oporu w rejonie 2350 pkt. W klasycznym odczytaniu byłby to powrót do przełamanego wsparcia, co niesie zagrożenie w postaci kolejnego spotkania z grudniowymi minimami. Na dziś jednak na drodze podaży skutecznie stoi luka w rejonie 2302 pkt., która ułatwia oceny „sukcesów” niedźwiedzi. Bez spadku pod 2300 pkt. lub wyjścia nad 2350 pkt. scenariuszem bazowym jest konsolidacja.

W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2270 pkt.

dns0msd

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2247 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

Adam Stańczak
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34298/20150102_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

dns0msd
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dns0msd