Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
d4dghbe
d4dghbe

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: środowe notowania potwierdziły siłę lokalnego układu konsolidacyjnego. W pierwszej fazie sesji rynek próbował potrzymać wsparcie w rejonie 2321 pkt., ale zgodnie z potencjałem wtorkowego wybicia z konsolidacji w strefie 2371-2343 pkt. należało oczekiwać zejścia w rejon 2309 pkt. Impuls pojawił się w pierwszej godzinie i wykres szybko zrobił krok w ramach układu ruch/konsolidacja/ruch. Finałowa część układu wyczerpała się na wsparciu w rejonie 2309 pkt. Kolejne godziny są już prostą konsekwencją obrony wsparcia, ale w ramach ruchu na północ widać również konsekwencje wtorkowego przebicia wsparcia w rejonie 2343 pkt. W istocie, wykres dotarł do połamanego wsparcia i do końca sesji popyt nie zdołał pokonać zalegającego w tym miejscu oporu. W efekcie, na progu czwartkowej sesji rynek staje z pytaniem, czy odbicie jest tylko powrotem do połamanego wsparcia, czy też przesunięciem wykresu na neutralne poziomy. Z racji wielości i długości różnych konsolidacji na wykresie indeksu, drugi układ
wydaje się bardziej godny uwagi i warto przygotować się na powrót handlu bez przesileń technicznych.

W układzie dziennym: po wtorkowej sesji oczywistym było, iż najmocniejszy od wielu tygodni spadek nie musi być początkiem nowej fali podaży. W istocie, dwa ataki podaży oraz kontra byków zmieściły się w dużej konsolidacji, której symboliczne granice 2300 i 2500 pkt. mrożą wykres od wielu miesięcy. W praktyce, optymistyczny ruch na północ z wczorajszej sesji jest ledwie powrotem indeksu w okolice, gdzie wykres przebywał wielokrotnie w bliższej i dalszej przeszłości. Wskaźnikom daleko do neutralności. Wtorkowy spadek pozostawił ślad w propodażowym przecięciu linii DI, jak również w powrocie wykresu do granic chmury na wykresie Ichimoku. Inaczej mówiąc, wtorkowe sygnały wsparcia dla niedźwiedzi nie zostały zanegowane i warto ostrożnie budować scenariusze wzrostowe. Warunkiem powrotu rynku do równowagi technicznej pomiędzy podażą i popytem jest wyjście indeksu nad 2350 pkt.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d4dghbe

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2367 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka - kurs poniżej 2356 pkt. (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: środa była wdzięcznym, wręcz podręcznikowym i dobrze płacącym dniem dla grających punkty zwrotne. Otwarcie pomiędzy H3 i L3 kazało czekać na przebicie i powrót nad jeden z punktów zwrotnych. Okazja pojawiła się już w pierwszej fazie sesji. Całość gry sprowadziła się do wejścia w okolicach 2313 pkt. i czekania na zamknięcie pozycji w końcowej fazie sesji z zyskiem, który mógł przekroczyć 30 punktów. Wedle klasycznej AT sesja zaoferowała realizację zysków z pozycji krótkich zajmowanych dzień wcześniej po wybiciu z konsolidacji w rejonie 2373-2341 pkt., gdyż wykres dotarł do punktu docelowego w rejonie 2309 pkt. Na wsparciu warto było również zagrać po długiej stronie i zamknąć pozycję, gdy wykres dotarł do połamanego wsparcia w rejonie 2341 pkt. Inaczej mówiąc rynek płacił tym, którzy stale uznają wskazywaną przez wykres siłę trendu bocznego. Z takim też nastawieniem należy stanąć do gry na progu sesji czwartkowej.

W układzie dziennym: wzrostowa sesja z obroną wsparcia w rejonie 2309 pkt. prezentuje się ciekawie na wykresie świecowym, ale nie neguje dynamicznego czarnego korpus z poprzedniego dnia. Stale można mówić o załamaniu lokalnego trendu wzrostowego o umiarkowanej dynamice, chociaż nie można mówić o zakończeniu konsolidacji, która jest alternatywnym obrazem układu sił na rynku. Mimo wszystko, większą wagę warto przyłożyć do konsolidacji, gdyż podaż ma ciągle przed sobą zadanie pokonania ważnej strefy wsparcia w rejonie luki z 22 stycznia, czyli poziomów 2300-2290 pkt. Podtrzymanie krótkookresowej konsolidacji oznacza, iż sesja wzmacnia również siłę dużej konsolidacji, której dolne ograniczenie znajduje się na grudniowych i styczniowych minimach, a górne na 2386 pkt. Ostrzeżenia dla strony popytowej zachowane zostały na wykresie ADX/DI, które wskazują narodziny nowej fali spadkowej. Również wykres na tle średnich Guppy’ego ostrzega, iż wtorkowe cofnięcie dało jednak przewagę stronie podażowej. To proste
wskazania, by ostrożnie szacować szanse byków.

W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 2373 pkt.

d4dghbe

W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 2373 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

Adam Stańczak
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34434/20150129_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d4dghbe
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4dghbe