Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
d213af9

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: ostatnie blisko 16 świec pokazało zdecydowane odbicie na północ i silną, dynamiczną kontrę ze strony popytu, po uprzednim spadku z rejonu 2333 punktów. Wcześniej przy poziomach 2310 – 2320 - 2333 punktów mieliśmy intratne opory, teraz w tych miejscach zalegają pro-popytowe zniesienia i ich podtrzymanie powinno być równoznaczne z zachowaną pewnością siebie wśród byków. Model Guppy’ego nadal wskazuje słabą tendencję wzrostową w H1 (korekta nieregularna, przyjmująca znamiona W-korekty) oraz gasnący trend spadkowy, gdyż najwolniejsze średnie kroczące poruszają się w bok i znajdują się w większości powyżej tych najszybszych. Sygnał kupna generuje w H1 CCI powyżej -100 punktów, co pozwala na podtrzymanie umacniania indeksu największych spółek z GPW.

Obecny stan rynku odpowiada uwolnionej, pozytywnej energii, jaką kreuje popyt, bazując na braku argumentów wśród strony sprzedażowej. Ta siła jest przeciwieństwem wcześniejszej słabości a więc można śmiało o niej mówić jako o fazie wstępującej do wzrostów na mocy odreagowania. Do tego strach i niepewność przed ponownym spadkiem, dynamicznie unoszące się kursy w ramach W-korekty oraz zapamiętana „krew na parkiecie” magnetyzują odważnych, długofalowych inwestorów, dobierających właśnie przy takich momentach raz na czas walory do swoich portfeli.

W układzie dziennym: nieco szersze spojrzenie techniczne na WIG20 mówi o nabierającym tempa odreagowaniu, które przykryło tylko częściowo poprzednią porcję wyprzedaży, ale lokalnie na bazie czwartkowej sesji mamy świecę Marubozu wzrostowego zamknięcia a zarazem układ przenikania hossy. Dopiero cofnięcie pod 2300 – 2297 punktów dałoby sygnał zwrotny do potężnego osłabienia.

d213af9

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: długa, jeśli kurs FPL20 powyżej 2319 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: długa (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: popyt zdominował czwartkowy handel a system dla strategii średnioterminowej zdobył dzięki temu 43 punkty, odwracając się przy znanym od początku tygodnia pivocie 2324 pkt. Najszybsze średnie modelu Guppy’ego wzmocniły ruch na północ, ale nie przecięły intratnej, fioletowej wstęgi średnich w całości, co daje element niepewności. Czy dalszy ruch wstępujący do hossy będzie rozegrany z trudnością ?

d213af9

Można nadal twierdzić, iż krótkoterminowo jesteśmy na FPL20 w korekcie wzrostowej, ale do powstania tendencji zwyżkowej jeszcze popyt musiałby sporo zrobić. Aktywne, długofalowe opory 2386 - 2406 punktów, będą w najbliższych kilku – kilkudziesięciu godzinach podkreślały kto dowodzi w wyższym czasowo interwale, więc warto zerknąć na poniższy układ w D1.

W układzie dziennym: odreagowanie na FW20 w układzie dziennym ponownie przyjęło dynamiczny impet i dzięki temu byki dostały wczoraj prezent w postaci +2,11% na portfelu długich pozycji, zachowując wsparcie 2268 - 2270 pkt. Nadal mogą szkodzić sprzedającym, jeśli ww. strefa wsparcia będzie podtrzymana. Układ średnich Guppy’ego z kolei wnosi sporo niepewności, gdyż dwudniowa podbitka nie doprowadziła kursu w rejon najwolniejszych średnich z ww. modelu, ale także zmiana ta nie pozwoliła na przecięcie w górę średnich niebieskich przez najszybsze, żółte średnie kroczące. Także model Ichimoku w D1 wskazuje czarną chmurę, z której możesz spaść jeszcze sporo pesymizmu i determinantów do wystawiania dużych zleceń sprzedaży na spółkach z WIG20. Jeśli jednak ww. strefa wsparcia zostanie zachowana to wskazane ryzyka będą tylko i wyłącznie pożywką do wzrostów a wówczas powieje świeżą hossą w 2015 roku.
W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2310 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2300 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

d213af9

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34327/20150109_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d213af9

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d213af9
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d213af9
d213af9