Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
daj23i1
daj23i1

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: piątkowa sesja doprowadziła do dynamicznego zwrotu w dół zaraz po otwarciu a następnie próby stabilizowania się ponad lokalnymi dołkami 2228 - 2225 pkt., które na koniec dnia zostały zachowane. WIG20 zniżkował na poprzedniej sesji z rejonów 2260 punktów do minimów 2225, wahając się przez większą część sesji w zakresie żółtej wstęgi średnich Guppy’ego.

Koniec tygodnia nie przyniósł kluczowego rozstrzygnięcia w układzie średnich Guppy’ego, które oscylacyjnie opadają, wysyłając sygnały trendu spadkowego. Natomiast w krótkim terminie możliwe jest odreagowanie ostatnich spadków jeśli wskazane powyżej minima zostaną zachowane i/lub przekroczone w górę po ewentualnym, nieudanym na nie ataku. Ważne, aby gracze docenili słabość wg układu r-MMA, gdyż wówczas nie zaskoczą się negatywnie i w porę szybko wyskoczą z potencjalnych, długich pozycji, jeśli takowe zajmą, gdy zacznie się materializować ruch korekcyjny w stronę opadających EMA-200-233, które zakończyły miniony tydzień w rejonie 2331 - 2367 pkt.

Wskaźnik DMI/ADX generuje oscylacyjne „kupuj”, ale przy braku impetu tego trendu. Ponadto główne wskaźniki Wiliams’a sugerują podtrzymanie słabości, więc na wykresie H1 musi sporo dobrego zaistnieć, aby zmienił się układ się na pro-wzrostowy.

daj23i1

W układzie dziennym: DMI / ADX nadal wskazuje sprzedaż i wysoką siłę omawianej słabości, więc opadająca linia CCI poniżej -100 punktów nie pozwala na odreagowanie.

W układzie tygodniowym: długofalowe tendencje wskazują odnowienie spadków i ryzykowne perspektywy dla długich pozycji. Zachowanie sygnału sprzedaży w W1 wg CCI < -100 pkt. pozwala na spadek WIG20 w stronę minimów z 2013 r.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

daj23i1

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2312 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: FPL20 nieznacznie zniżkowały w piątek, poruszając się w zakresie 2280 - 2229 punktów, kończąc handel przy 2261 pkt. Według modelu Camarilla gracze zadecydowali na ostatniej sesji tygodnia o podtrzymaniu pozycji krótkich a nawet o ich powiększeniu. Tuż przed otwarciem sesji system Camarilla pokazywał w D1 „sprzedaj. Taki sygnał mógł być istotny dla części inwestorów i ruch z dziennych minimów z 2229 pkt. (S2 Camarilla) mógł zostać wyłapany, ale jego standardowy charakter jako korekty nie wywołał efektu odwrotu czy wygenerowania momentum sygnalnego kupna. Zawahanie się FPL20 w zakresie minionych S1-S2 Camarilla nie spowodowało silnego impulsu wstępującego do konkretnego zasięgu fali cenowej, a nieznaczne przekraczanie tych barier nie zanegowało spadkowego Price Action na FPL20.

W układzie H1 mamy na ww. futures tendencję spadkową, do tego potwierdzoną w wyższych czasowo interwałach. Do tego w ostatnim czasie znacznie częściej odnawiane są sygnały spadkowe na DMI / ADX i CCI niż wskazania kupna a to nominuje nowe pokłady słabości na GPW.

W układzie dziennym: interwał dzienny nadal utrzymuje impet w dół. Warto zerknąć na wykres D1 w oparciu o model średnich Guppy’ego. Niebieska wstęga grupujących się niedaleko siebie średnich kroczących jest teraz dynamicznym oporem i warstwa tych średnich opada w dół, będąc jednocześnie poniżej najwolniejszych średnich Guppy’ego, co daje sygnał sprzedaży i aktualność fazy spadkowej w D1.

daj23i1

W układzie tygodniowym: długofalowe tendencje wskazują odnowienie spadków podobnie, jak na WIG20. Do tego na FPL20 widać zniżkowanie linii CCI do -130 pkt. na koniec minionego tygodnia a dopiero wyjście w górę z ekstremalnie niskich poziomów CCI da sygnał w W1 do potężnego odreagowania.
W strategii krótkoterminowej krótka ze stopem 2320 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 2370 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

daj23i1

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34379/20150119_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

daj23i1

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

daj23i1
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
daj23i1