Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
d2tx2hi

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend wzrostowy
W układzie H1: podczas ostatnich 38 godzin handlu WIG20 stracił w ujęciu liniowym niespełna 70 punktów i zmiana ta doprowadziła w układzie godzinowym do zejścia żółtej, niebieskiej i zielonej wstęgi średnich kroczących poniżej najwolniejszych, fioletowych r-MMA. Układ ten pokazuje tendencję spadkową, w której naturalnie powinna odnaleźć się faza korekcyjna z opcją podbicia kursu nawet tuż ponad EMA-200.

Minione, zaistniałe roszady na WIG20 świadczą o spadkowym poruszaniu się indeksu a nawet o pewnych zależnościach rynku niedźwiedzia, co wymaga jednak kilku potwierdzeń. Przede wszystkim, aby doszło do silnego tąpnięcia WIG20 musiałby nie wyjść ponad opory 2476 - 2459 punktów, aby w międzyczasie przełamać ważną strefę wsparcia 2403 - 2398 punktów, którą zaczął wczoraj testować.

Połamanie dołka z 16 października na poziomie 2353 punktów dałoby negatywny stan na przyszłość, że indeks blue chipów z GPW wszedł w stan rynku niedźwiedzia. Wystarczy zanegować jeden z ww. parametrów zwrotnych, aby ryzyko tąpnięcia znacząco zmalało, ale najważniejsze, aby ww. poziom minimalny został zachowany.

d2tx2hi

W układzie dziennym: środowa sesja na GPW przyniosła 0,21% zniżkę WIG20 a w trakcie dnia podaż nie pozwalała popytowi na odbudowywanie sił. Układ dzienny pokazuje sprzedaż na DMI / ADX, więc zależności zniżkowe z H1 są podtrzymywane silnymi sygnałami z wyższych interwałów czasowych, co zapętla słabość w perspektywie D1. Poruszanie się linii CCI poniżej -100 punktów nie pozwala na optymizm i dopiero zakręcenie tej linii z opcją wyjścia ponad wskazaną barierę pozwoli podważać zależności zniżkowe w H1.
[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2424 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend wzrostowy

W układzie H1: kurs FPL20 zawahał się w ostatnich godzinach handlu neutralnie dla długofalowych pozycji. Przypominamy, że mamy zniżkujący rynek już od 21 października br. wg metodologii pivotów. W tym czasie strategia wg długofalowych pivotów pozwoliła zarobić blisko 50 punktów, co powiększa stan licznika tej strategii do około 500 punktów, osiągnięte w okresie sierpień – listopad br. W tym czasie hipotetycznie zaksięgowano tylko jedną transakcję stratną na 9 punktów, natomiast pozostałe albo dawały zwyżkę zysków albo generowały tylko koszty transakcyjne.

d2tx2hi

W ujęciu H1 mamy trend spadkowy wg DMI /ADX, przy pozytywnej dywergencji na CCI, co nie działa na kurs. Można zatem stwierdzić, że na FPL20 panuje zapętlająca się słabość a rzucanie kursu na coraz to niższe cenowo poziomy jest wynikiem negatywnych zależności. Także modele Guppy’ego czy Ichimoku wskazują zależności silnej korekty spadkowej, więc warto śledzić pozycje krótkoterminowe wg pivotów Camarilla, aby oceniać czy rozważać potencjalne szanse i zagrożenia dla danych pozycji.

W układzie dziennym: w D1 futures na WIG20 posiadają aktualny sygnał trendu spadkowego wg DMI / ADX. Linia siły tego trendu wskazuje już 24 pkt., co potwierdza wzmacnianie fali spadkowej, gdyż poprzednio ADX wynosił 22 punkty. Dalsze unoszenie się tego indeksu i połamanie wsparcia 2403 – 2396 pkt. będzie odpowiedzią wprost o istotnie dominującej podaży na FPL20. W przeciwnym razie negacja sprzedaży na ADX i/lub DMI powinna równać się silnemu odreagowaniu na warszawskich futures a po części także zwyżkom na szerokim rynku akcji.
W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 2430 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 2453 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

d2tx2hi

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34057/20141113_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d2tx2hi

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d2tx2hi
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2tx2hi