Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
d2hesiv
d2hesiv

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: sesja zaczęła się od próby wybicia wykresu nad barierę 2371 pkt., gdzie zalega ograniczenie dwutygodniowej konsolidacji, ale otwarcie luką szybko sprowokowało podaż i indeks sennie osuwał się na południe. Nieco większa zmienność w finale dnia okazała się za mała, by wykres testował dolne ograniczenie konsolidacji i sesja skończyła się na neutralnym poziomie 2358 pkt. W efekcie, spadek o 0,4 procent nie przyniósł przełomu i indeks pozostał w granicach konsolidacji, która określa lokalny układ sił na wykresie godzinowym. Pozytywnym elementem jest wychłodzenie oscylatorów, co sprzyja utrzymaniu dolnego ograniczenia konsolidacyjnej półki 2371-2343 pkt. Stochastic, dobrze wyłapujący przesilenia w konsolidacjach, skończył sesję sygnałem kupna wysłanym poniżej 20 pkt., co połączone ze stale obowiązującym trendem bocznym pozwala oczekiwać próby podniesienia wykresu do górnego ograniczenia konsolidacji. Wyjście nad 2371 pkt. będzie zaproszeniem do spotkania z 2400 pkt., a spadek poniżej 2343 pkt.
wywoła oczekiwanie na test dołka 2307 pkt.

W układzie dziennym: rynek powielił zachowanie z poprzedniego tygodnia. Po dwóch białych korpusach pojawiła się czarna, co jest prostym przedrukowaniem układu obserwowanego od zeszłego poniedziałku do środy. Analogiczne są również konsekwencje technicznie, a raczej ich brak. Podtrzymana została krótkookresowa konsolidacja, która sama w sobie jest częścią konsolidacji o szerszych zakresach niż kreślona półka z drugiej połowy lutego. Neutralność lokalnego układu podkreśla wartość standardowego RSI z 13 sesji, która jest na poziomie 54 pkt. Godna odnotowania jest próba utrzymania wykresu nad chmurą na wykresie Ichimoku, co – pośrednio – pokazuje, iż mimo braku zwyżek podaż nie jest wstanie ugrać niczego godnego uwagi. Pomijając odbijanie się wykresu od rejonu 2376-2371 pkt. trudno nie odnotować pozytywnego faktu, jakim jest kreślenie dołków na coraz wyższych poziomach.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d2hesiv

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: długa, jeśli kurs FPL20 powyżej 2335 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka - kurs poniżej 2356 pkt. (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: poniedziałek był trudnym dniem dla grających punkty zwrotne, ale szybko reagujący mogli wyjść z rynku z zyskiem. Bezpieczne otwarcie pomiędzy H3 i L3 szybko przyniosło sygnał typu long breakout, który okazał się pułapką zastawioną na popyt. Lepiej wygląda powrót pod H3 i próba gry pozycji krótkich, która zapłaciła w drugiej połowie sesji godnym szacunku ruchem poza L5. Naprawdę problemem jest niska zmienność, która lokuje punkty zwrotne na tyle blisko, iż wejścia szybko kończą się stoplossami lub realizacją skromnych zysków. Klasyczna analiza techniczna dobrze podkreśla te problemy. Na około 20-punktowy zakres wczorajszych wahań połowa przypada na szybki spadek z rejonu 2362 w rejon 2352 pkt. Wszystko przed i po kilkuminutowej akcji podaży było senne i mało znaczące. Wynik sesji w największym stopniu jest pochodną dynamicznej świecy wyrysowanej kilkuminutowym spadkiem po godzinie 15:00. W szerszej perspektywie dzień nie przyniósł zmiany. Sesja odbyła się w granicach dwutygodniowej
konsolidacji pomiędzy 2373 i 2341 pkt. i stale zasadnym jest założenie, iż wybicie z ponad 30-punktowej półki zbuduje potencjał ruchu do 2400 pkt. lub 2309 pkt.
W układzie dziennym: owocem sesji jest trzeci z rzędu drobny korpus z dwoma cieniami. Ekstrema dnia nie sięgnęły granic konsolidacji i dobrze wpisały się w trend boczny, jaki mrozi wykres od połowy lutego. Neutralne położenie RSI i oscylatora stochastycznego uzupełniają obraz rynku bez trendu i bez lokalnej przewagi żadnej ze stron. Również niskie wartości ADX i linii DI oraz zawieszenie kursu w środku wstęgi średnich podkreślają neutralność układu technicznego. Zamrożenie w wielostopniowej konsolidacji, w ramach których krótsze uzupełniają trendy boczne o dłuższym okresie, wymusza przesuniecie uwagi na skrajnie krótkie strategie i czekanie na powrót trendu w średnim okresie.

W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2340 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2340 pkt.

d2hesiv

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

Adam Stańczak
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34434/20150129_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d2hesiv
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2hesiv