Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
d1rvyqe

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: wczorajsza sesja przyniosła wydłużenie stanu konsolidowania się kursu ponad lokalnymi dołkami 2292 - 2294 pkt., które na koniec dnia zostały zachowane. WIG20 zawahał się na środowej sesji w zakresie 2331 – 2296 punktów, nie zmieniając lokalnego układu sił. Takie zagranie pozwoliło utrzymać kupno wg modelu średnich Guppy’ego, choć testowanie r-MMA z 200 godzin jest bardzo ryzykowne, gdyż połamanie 2292 pkt. prawdopodobnie będzie oznaczać wstęp do korekty spadkowej. Wówczas o wiele trudniej będzie popytowi wypchnąć kurs WIG20 powyżej minionych, piątkowych maksimów 2334 pkt.

Początek nowego tygodnia nie przyniósł kluczowego rozstrzygnięcia, także środowa sesja nie dała impulsu wstępującego do konkretnej fali wzrostowej w H1. Najwolniejsze r-MMA Guppy’ego poruszają się istotnie wzrostowo, nie generując jednak dynamicznego sygnału dla trendu wzrostowego, gdyż ich dynamiki wzrostowe są bardzo przeciętne. Jest to z drugiej strony początek trendu w górę i jeśli uda się utrzymać 2292 pkt. jako wsparcie to zobaczymy eskalację tych średnich w ramach fali wznoszącej a wówczas zwyżkowanie będzie o wiele trudniej zanegować czy podważyć.
Wskaźnik DMI/ADX generuje oscylacyjne „kupuj”, ale przy braku impetu tego trendu, gdyż ADX porusza się w bok. Z kolei główne wskaźniki Wiliams’a sugerują zachowanie wzmocnienia, ale dają słabe wskazania kupna. Brak wyjścia górą ponad opór 2330 – 2334 pkt. lub trwałe połamanie ww. minimów da trigger do spadków na GPW.

W układzie dziennym: DMI / ADX wskazuje kupno i przeciętną siłę omawianej tendencji, więc minimalnie rosnąca linia CCI powyżej 0 punktów nie pozwala na słabość i też nie mówi o przebywaniu kursu w rejonie górki cenowej. Z tego względu jedynie czarna chmura wg Ichimoku jest nadal głównym problemem byków.

d1rvyqe

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: długa, jeśli kurs FPL20 powyżej 2288 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: długa (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: FPL20 nieznacznie zwyżkowały w środę od poziomu z otwarcia po uprzednim ruchu pull back z rejonu oporów 2328 – 2330 pkt., poruszając się w zakresie 2299 - 2339 punktów, kończąc handel przy 2328 pkt. (poprzednie zamknięcie: 2308 pkt.). Według modelu Camarilla gracze zadecydowali na ostatniej sesji o podtrzymaniu pozycji długich. Tuż przed otwarciem sesji system, zbudowany na pivotach, pokazywał wg ujęcia średnioterminowego „kupuj”. Ruch z początkowych, dziennych maksimów 2328 pkt. do poziomu o 2 punkty powyżej S1 Camarilla 2297 punktów zaniepokoił graczy, ale także pozwolił na sprytne zajmowanie pozycji długich. Niskie poziomy sesyjne ponownie pozwoliły na zbudowanie akumulacyjnej półki 2300 - 2306 pkt. a nadbicie poprzedniego minimum 2299 punktów dało w tym miejscu cenny, intrasesyjny, podwójny dołek, co stworzyło platformę na powiększanie czy budowanie pozycji „long”.

d1rvyqe

W układzie H1 mamy na ww. futures tendencję wzrostową, do tego potwierdzoną w wyższych czasowo interwałach np. w H4 – D1.

W układzie dziennym: interwał dzienny podtrzymuje impet wzrostowy, niezbędny do rozwinięcia się hossy. Warto zerknąć na wykres D1 w oparciu o model średnich Guppy’ego. Żółte średnie r-MMA posiadają kierunek wzrostowy a kurs z sesji na sesję notuje zamknięcia ponad najszybszą, żółtą średnią. To daje impuls do wybicia w kierunku 2390 – 2400 punktów, ale tylko po połamaniu oporu 2339 – 2347 pkt. Jeśli linia CCI spadnie poniżej 0 pkt. przy wystąpieniu sprzedaży na DMI / ADX to wówczas powyżej zakreślona opcja zwyżkowania zostanie zanegowana a prawdopodobnie żółta wstęga średnich przejdzie do kierunku spadkowego, zgodnego z interwałem W1.

W strategii krótkoterminowej długa ze stopem 2280 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2280 pkt.

d1rvyqe

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34434/20150129_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d1rvyqe

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d1rvyqe
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1rvyqe
d1rvyqe