Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
d4hwmxf

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: podczas minionych godzin wtorkowej sesji WIG20 umiarkowanie dynamicznie wybił się górą z przedziału 2360 - 2317 punktów. Dzięki temu indeks wszedł w fazę testowania oporu 2370 - 2380 pkt. Do tego pozytywne oddalenie się od wsparcia 2312 - 2307 pkt. dało impet bykom i sporo nadziei na kolejne dobre rozdanie, na korzyść dla długich pozycji. Zgodnie z zasadą ruch – konsolidacja – ruch można także oczekiwać, że po wydłużeniu wtorkowego wzrostu WIG20 wejdzie ponownie w konsolidację i stabilizowanie się na konkretnej półce notowań.

Odnowione kupno wg Ichimoku pozwala mówić o wznowieniu fazy wzrostowej na WIG20 w H1, która już poprzednio generowała nadzieję podejścia do oporów - pivotów 2380 – 2410 - 2430 pkt. Teraz przy przebywaniu kursu ponad rosnącą Kijun-sen wspomniane szanse na zwyżkę są bardziej prawdopodobne. Kurs WIG20 wybił się wczoraj także ponad barierę Tenkan-Sen z Ichimoku, łamiąc pozostawiony wcześniej w jej miejscu w opór 2345 pkt. W związku z powstaniem białej chmury wg Ichimoku w H1 pojawiło się podwyższone prawdopodobieństwo zachowania wsparcia 2312 - 2307 pkt. i zwyżki do 2380 - 2430 pkt. Sytuację tą można zaprzeczyć przez połamanie 2345 punktów w dół.

W układzie dziennym: wczorajsza sesja na GPW przyniosła 1,61% wzrost WIG20 i w trakcie dnia podaż nie zastawiała technicznych pułapek. Tym samym popyt dostał stosowne momentum na powrót ponad przełamane wsparcie 2350 pkt. i ta sztuka się powiodła. Dzięki temu sprzedający dynamicznie odskoczyli na wyższe szczeble karnetu, ale także zaczęli odbudowywać swą przewagę, gdy kurs dotarł w rejon oporu 2370 – 2380 pkt. Warto zauważyć, że w D1 otrzymaliśmy na ostatniej sesji świecę sygnalną do zwyżek, na podstawie której popyt musi teraz zdecydowanie zaznaczyć swoją przewagę.

d4hwmxf

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: długa, jeśli kurs FPL20 powyżej 2327 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: długa (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: kurs FPL20 zawahał się w ostatnich godzinach handlu optymistycznie dla długich pozycji i po minionych wymianach zaistniał sygnał tendencji wzrostowej wg poziomów zwrotnych Camarilla z D1. Piątkowa inicjacja spadków oraz poniedziałkowa kontynuacja słabości na szczęście nie podważyły zasadności posiadania długich pozycji wg ujęcia średnioterminowego, z których mamy już 52 punkty zysku. Wejście to zostało oparte o pivoty modyfikowane w układzie tygodniowym. Nadal posiadamy stop lossy w rejonie 2315 punktów, ale przejście przez PP 2319 punktów w dół odwróci pozycje long na short.
Wczoraj doszło do wybicia z zakresu 2356 - 2319 punktów górą i dzięki temu można było zaobserwować zmianę układu sił na sprzyjający dla popytu. Bieżący, prawdopodobny scenariusz to kontynuacja umocnienia FPL20, natomiast przy zachowaniu kursu powyżej 2356 – 2320 punktów. W takim wariancie można oczekiwać na ruch do 2421 - 2472 pkt., ale nie wolno zapominać o hipotetycznych stop lossach, przedstawionych poniżej.

d4hwmxf

W układzie dziennym: w D1 futures na WIG20 posiadają lekko spadkowy splot na średnich Guppy’ego, ale także świeży statystycznie podtrzymany sygnał do spadków wg Ichimoku. Ponadto w układzie dziennym linia CCI zawróciła nad +100 punktów a to daje istotny moment transakcyjny wg techniki Lamberta, gdzie zasadność spekulacji i techniki przewyższa fundamenty czy newsy makroekonomiczne. Jeśli linia CCI ponownie oddali się w dół poniżej +100 pkt. a kurs nie połamie oporów 2421 - 2472 punktów to odnowiona zostanie faza dystrybucyjna. Z drugiej strony utrzymane / wznowione wyjście ponad opór 2370 pkt. i zachowanie wsparcia 2314 – 2304 punktów odnowi nadzieje na pojawienie się mocniejszego odbicia na FPL20, także na krajowym, szerokim rynku akcji. Wskaźnik DMI / ADX jest neutralnie nastawiony, więc wyjście kursu w D1 ponad linię Kijun-sen 2356 punktów już wstępnie zaczęło kreować nową porcję umacniania i zależności zwyżkowych.

W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2320 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2315 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

d4hwmxf

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34354/20150114_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d4hwmxf

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d4hwmxf
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4hwmxf
d4hwmxf