Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
d3xze2f

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: w trakcie minionej sesji WIG20 dynamicznie zniżkował, w zakresie 2407 - 2371 punktów, kończąc sesję przy 2371 punktów. Tym samym mamy potwierdzenie przełamania okrągłej bariery 2400 punktów, marubozu zamknięcia w D1, więc otwarta została droga do spadków w kierunku 2353 - 2320 punktów, gdzie zalegają silne technicznie wsparcia. Ponadto brak złamania w górę barier 2444 – 2462 pkt. umożliwia przecenę indeksu największych spółek z GPW w kierunku sierpniowego dołka lub do 2277 punktów, oszacowane jako ekspansja zewnętrzna Fibonacciego fali spadkowej z okresu wrzesień – październik br. Z drugiej strony jeśli strona popytowa przejmie inicjatywę np. przy 2353 – 2320 punktów to możliwe będzie podbicie do 2444 – 2462 pkt., ale ich zachowanie wówczas ponownie wskaże kierunek spadkowy z opcją szybkiego testu strefy 2333 – 2320 pkt.

Negatywne wskazanie na DMI/ADX popiera stan osłabiania wg modelu Guppy’ego, co de facto przypomina o znamionach nowej fali zniżkującej, która może wyrządzić sporo krzywdy spółkom z WIG20, oczywiście w stricte rynkowym (kursowym) ujęciu. Indeks 20 największych spółek z GPW wybił się dynamicznie poniżej tygodniowego pivotu 2431 pkt., więc faza osłabiania została sprytnie odświeżona a projekcje zainicjowania rynku byka zostały przesunięte w czasie.

W układzie dziennym: wczorajsza sesja na GPW przyniosła 1,11% spadek WIG20, Marubozu zamknięcia, co generuje dalszą słabość na najbliższe wymiany. Model Guppy’ego oraz przebywanie WIG20 poniżej PP 2431 punktów sprzyjają stronie podażowej i dopiero odwrócenie tych sygnałów zmieni scenariusz w układzie dziennym.

d3xze2f

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2410 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: kurs FPL20 silnie spadał w ostatnich godzinach handlu, kierując futures spod oporu 2405 punktów prawie do minimów 2354 pkt., które FPL20 wypunktowały 16 października br. Na tamten moment zwyżka wyniosła kurs z ww. niskiego poziomu do 2482 pkt. a dalsze losy przyniosły fazę spadkową, której konsekwencje obserwujemy od kilku dni.

d3xze2f

Wczorajsza sesja przyniosła ponowną dominację podaży a kurs FPL20 zniżkował dynamicznie, łamiąc kolejne bariery zwrotne Camarilla. FPL20 posiadają w ujęciu pivotów tygodniowych pozycję krótką, a do tego mamy zejście poniżej oporów 2425 - 2405 punktów. Układ techniczny na FPL20 przypomina lawinowe obsunięcie, podobne do zniżkowania, jakie widzieliśmy ostatni raz początkiem listopada br. Aktualnie średnie r-MMA weszły w fazę trwalszego chłodzenia, więc wystąpienie korekty w górę nie wyżej niż 2434 – 2454 punktów zostanie zapewne umiejętnie wykorzystane do powiększenia pozycji short.

W układzie dziennym: bardzo cenne dla podaży okazało się wczorajsze oddalenie kursu poniżej linii Kijun-sen. Takie położenie pozwala zachować zniżkowy kierunek tuż pod „czarną chmurą” wg Ichimoku. Taki stan zbieżności występuje rzadko i przychyla się w pełni do stanowiska zniżkującego rynku, także DMI /ADX generuje sprzedaż, przy umiarkowanym trendzie spadkowym wg ADX wynoszącego 18 punktów.

W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 2415 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 2434 pkt.

d3xze2f

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34190/20141211_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d3xze2f

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d3xze2f
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3xze2f
d3xze2f