Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
dx0qjpw
dx0qjpw

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie godzinowym (H1): po ostatniej, przedświątecznej sesji trudno było oczekiwać fajerwerków. W istocie, zakres wahań wyniósł mniej niż 12 punktów, a niemal całość handlu przebiegła na neutralnym poziomie 2330 pkt. Skromnej zmienności towarzyszyła równie drobna zmiana dzienna, która wyniosła 0,05 procent. W takim kontekście do odnotowania z sesji jest tylko fakt podtrzymania układu konsolidacyjnego, który umieszczonym w szerszym obrazie pozostaje prowzrostowy. Konsekwentny trend boczny po wcześniejszej fali wzrostowej może być czytany, jako środkowa część układu ruch/konsolidacja/ruch, z którego potencjał zwyżki można szacować na okolice 2400 pkt. W praktyce oznacza to, iż rynek staje przed perspektywą pokonania oporów w rejonie 2350 pkt. i zanegowania istotnych sukcesów podaży w postaci połamania wsparć w tej okolicy. Dla zwolenników techniki Ichimoku wtorkowa sesja była wyjściem nad chmurę, co jest kolejnym wskazaniem, iż potencjał zwyżki od 2250 pkt. nie kończy się na obecnych poziomach.

W układzie dziennym bilansem wtorkowego rozdania jest kolejna świeca w ramach czterodniowej konsolidacji, która nie niesie nowych treści, choć do odnotowania jest fakt, iż w okolicach 2333 pkt. zaczyna pojawiać się opór, na którym podaż odważnie kontruje. Na dziś to ledwie górne ograniczenie konsolidacji, ale przedłużający się postój w tym punkcie nadałby barierze większego znaczenia.

W układzie tygodniowym: fakt, iż w całym tygodniu odbyły się ledwie dwie sesje nie pozwala na szerokie analizy. Niemniej, biały korpus po dynamicznym dolnym cieniu z poprzedniego tygodnia sprzyja bykom i wskazuje, iż podaż musi cofnąć się na wyższe poziomy.

dx0qjpw

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: długa, jeśli kurs FPL20 powyżej 2326 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: długa, jeśli kurs powyżej 2337 (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie godzinowym (H1): wtorkowa sesja o niskiej zmienności i wąskim zakresie wahań nie pozwalała grać punktów zwrotnych, a każde wejścia właściwie kończyły się przymusową ucieczką z pozycji. Nie płaciły powrót pod H3 i wybicia nad H4. Również z punktu widzenia klasycznej AT sesja nie przyniosła wielu treści. Próba wybicia z konsolidacji górą skończyła się dwoma porażkami byków na 2350 pkt. Warto jednak odnotować, iż poniedziałkowe wyjście nad chmurę na wykresie Ichimoku znalazło kontynuację i stale zasadnym jest spoglądanie na północ. Słabiej po sesji prezentują się oscylatory, na których pojawiają się ostrzeżenia, iż rynek potrzebuje dłuższego postoju w rejonie 2350 pkt., by popyt odzyskał pomoc z ich strony. Warto jednak obserwować zachowanie rynku w rejonie 2350 pkt. Na chwilę obecną kolejna porażka byków na przestrzeni trzech sesji wskazuje, iż podaż skutecznie kontruje na równym poziomie, ale też wybicie powinno przynieść ucieczkę z pozycji krótkich zajętych w tym punkcie i większą aktywność
byków.
W układzie dziennym: świeca właściwie bez korpusu, z dwoma cieniami nosi wszystkie cechy równowagi rynku. Analogicznie do układu godzinowego punktem zawieszenia jest 2350 pkt., gdzie już w piątek podaż pokazała swoją obecność. Reszta pozostała be zmian. Wykres spotyka się z oporem w rejonie 2350 pkt. i ciągle ma przed sobą pokonanie bariery, która zaktywizowała podaż. W praktyce oznacza to, iż trwa konsolidacja pod oporem, której koniec pozwoli ocenić, czy rynek wykonuje ledwie powrót do przełamanego wsparcia, czy apetyty i siły byków pozwolą na powrót w rejon 2400 pkt. Wskaźnikowo podaż straciła niedawną przewagę.

dx0qjpw

W układzie tygodniowym: dwusesyjny tydzień nie pozwala na szerokie analizy. Pozostaje tylko odnotowanie, iż analogicznie do wykresu indeksu bazowego dolny cień świecy z poprzedniego tygodnia znajduje poparcie w białym korpusie.

W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2270 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2247 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

dx0qjpw

Adam Stańczak
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34278/20141229_analiza_techniczna_dmbos_(2).pdf )

dx0qjpw

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

dx0qjpw
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dx0qjpw