Trwa ładowanie...
dqcrso3
11-10-2016 15:47

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 1,9% m/m do 266,1 mld zł we wrześniu

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews) - Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym wzrosła we wrześniu o 1,9% m/m do 266,1 mld zł, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. W ujęciu wartościowym był to największy przyrost od 10 miesięcy.

Share
dqcrso3

"Wynikało to głównie z wpłaty szacowanej na ok. +5 mld zł do jednego z funduszy aktywów niepublicznych. We wrześniu mieliśmy do czynienia z ujemnym wynikiem zarządzania. Część najpopularniejszych giełd z rynków rozwiniętych odnotowało niewielki spadek. Z silną przeceną mieliśmy natomiast do czynienia w segmencie największych spółek z GPW - indeks WIG20TR (uwzględniający dochody z tytułu dywidend) stracił -3,8%. Korzystnie na wynik zarządzania po raz kolejny działały natomiast dodatnie stopy zwrotu małych i średnich spółek z GPW. Indeksy mWIG40 i sWIG80 wzrosły odpowiednio o +2,2% i +1,1% we wrześniu" - czytamy w raporcie.

Z szacunków Analiz Online wynika, że saldo wpłat i umorzeń całego rynku we wrześniu wyniosło +5,3 mld zł.

"Większość z tych środków tym razem trafiło do segmentu aktywów niepublicznych. Bilans sprzedaży funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców wyniósł z kolei ponad +1 mld zł. Ten czynnik w głównej mierze sprawił, że ich aktywa wzrosły o +0,7% do 128,6 mld zł. Wynik zarządzania funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców był natomiast ujemny" - czytamy dalej.

Największy wpływ na przyrost wartości aktywów całego rynku miały fundusze aktywów niepublicznych. Środki zgromadzone w tym segmencie wzrosły aż o +4,2 mld zł w minionym miesiącu, głównie dzięki zaledwie jednemu funduszowi.

dqcrso3

Największy przyrost aktywów odnotowały fundusze o niższym poziomie ryzyka. W segmencie dłużnym wartość zgromadzonych środków wzrosła o +0,6 mld zł, czyli +1,4%, do 43,6 mld zł. Dotyczyło to zarówno funduszy, których zarządzający inwestują na krajowym rynku, jak i rozwiązań zagranicznych. Głównym czynnikiem odpowiadającym za przyrost było wysokie saldo wpłat i wypłat. Wynik zarządzania w segmencie krajowych funduszy dłużnych był ujemny, a w przypadku rozwiązań zagranicznych - bliski zera, podano także.

"Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku funduszy gotówkowych i pieniężnych. Ich aktywa zwiększyły się o +0,5 mld zł, czyli +1,6%, do 32,1 mld zł, głównie ze względu na wysokie saldo wpłat i wypłat. Wzrost wartości aktywów we wrześniu odnotowały jeszcze fundusze absolutnej stopy zwrotu. Środki zgromadzone w tym segmencie zwiększyły się o +0,16 mld zł, czyli +1,1%, do 14,6 mld zł. Było to w głównej mierze spowodowane przez wysoki wynik zarządzania funduszy absolutnej stopy zwrotu" - czytamy dalej.

Według Analizy Online, pomnażaniu aktywów sprzyjał też dodani bilans sprzedaży, odnotowany w tym segmencie we wrześniu. Wysoka zmienność panująca na warszawskiej giełdzie tym razem zadziałała na niekorzyść aktywów zgromadzonych w funduszach akcyjnych. Środki zgromadzone w tym segmencie obniżyły się o 3 mld zł (-1,1%) do 27,5 mld zł. Wśród wszystkich grup akcyjnych, przed spadkiem aktywów obroniły się rozwiązania akcji małych i średnich spółek. Dzięki umocnieniu cen akcji firm o niższej i średniej kapitalizacji w tej grupie mieliśmy do czynienia z niewielkim wzrostem aktywów o 0,7% do 2,8 mld zł.

Silna przecena w segmencie największych spółek z GPW, zgrupowanych w indeksie WIG20, nie sprzyjała pomnażaniu środków zgromadzonych w portfelach funduszy mieszanych. Niski wynik zarządzania w połączeniu z ujemnym bilansem sprzedaży spowodował spadek aktywów tego typu rozwiązań o 0,44 mld zł do 30,8 mld zł.

dqcrso3

"Istotny wpływ na wynik całego segmentu miał odpływ środków z jednego z największych funduszy stabilnego wzrostu (aktywa spadły o -0,16 mld zł). Kolejnym z segmentów, w którym odnotowaliśmy spadek wartości aktywów były fundusze rynku surowców. Środki w nich zgromadzone obniżyły się we wrześniu o -0,1% do 0,93 mld zł. W przypadku kilku innych segmentów funduszy o niższym udziale w całym rynku mieliśmy do czynienia ze wzrostem aktywów we wrześniu. Prawie +1% przyrost wartości zgromadzonych środków odnotowaliśmy w funduszach ochrony kapitału oraz nieruchomości. W pierwszym z wymienionych segmentów po raz kolejny wynikało to ze wzrostu aktywów jednego z funduszy" - podały Analizy.

Pozostałe rozwiązania ochrony kapitału odnotowały spadek wartości zgromadzonych środków. Z nieco inną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku funduszy nieruchomości, których aktywa we wrześniu zwiększyły się ze względu na dodatni wynik zarządzania oraz saldo wpłat i wypłat. O +1,2% wzrosły natomiast środki zgromadzone w funduszach sekurytyzacyjnych (do 5,7 mld zł), podano także.

(ISBnews)

dqcrso3
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dqcrso3
dqcrso3