Trwa ładowanie...
d43ojlz
espi
03-12-2010 12:40

ANTI S.A. - Podpisanie umowy znaczącej (83/2010)

ANTI S.A. - Podpisanie umowy znaczącej (83/2010)

d43ojlz
d43ojlz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 83 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-03
Skrócona nazwa emitenta
ANTI S.A.
Temat
Podpisanie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Anti S.A. informuje, iż zlecił wykonanie I i III etapu nasadzeń w ramach realizowanego przez ANTIS.A. zadania "Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice przez rewitalizację parków zdrojowych?etap I: Rewitalizacja Parku Zdrojowego" Podwykonawcy?firmie "LARIX?Twój Ogród" z siedzibą w Iwinach i w dniu dzisiejszym podpisał stosowną umowę.Wartość umowy: 342.400,00 zł brutto.Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu 01.03.2011 roku, a ich zakończenie?15.09.2011 r.Zamawiającemu przysługuje od Podwykonawcy kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto gdy dojdzie do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy.Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.Jako kryterium uznania w/w umowy za znaczącą Anti S.A. przyjęła wartość przedmiotu umowy w wysokości co najmniej 10% kapitałów własnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d43ojlz

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Arkadiusz Rzepa Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d43ojlz
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d43ojlz