Trwa ładowanie...
d19hb89

APATOR - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA. (6/2012)

APATOR - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA. (6/2012)

Share
d19hb89
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-24
Skrócona nazwa emitenta
APATOR
Temat
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Apator SA przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 23 stycznia 2012 roku. Jednocześnie Zarząd Apator SA informuje, że: - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, - podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały NWZA Apator SA 23.01.2012 r.pdf Uchwały NWZA Apator SA z dnia 23 stycznia 2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19hb89

| | | APATOR SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | APATOR | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Żółkiewskiego | | 21/29 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 056 6191271 | | 056 6191274 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | apator@apator.com.pl | | apator.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8790166896 | | 870037630 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Janusz Niedźwiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19hb89

Podziel się opinią

Share
d19hb89
d19hb89