Trwa ładowanie...
d401i1z
d401i1z
espi

APLISENS S.A. - Rejestracja spółki zależnej APLISENS CZ s.r.o. w Republice Czeskiej (12/2011)

APLISENS S.A. - Rejestracja spółki zależnej APLISENS CZ s.r.o. w Republice Czeskiej (12/2011)
Share
d401i1z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | APLISENS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja spółki zależnej APLISENS CZ s.r.o. w Republice Czeskiej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki APLISENS S.A. (APLISENS) informuje, że w dniu 27 maja 2011 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 26 maja 2011 roku spółki APLISENS CZ s.r.o. z siedzibą w Jičínie w Republice Czeskiej (APLISENS Czechy). Kapitał zakładowy APLISENS Czechy wynosi 977 tys. koron czeskich, co odpowiada kwocie 158 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia publikacji niniejszego raportu. W nowopowołanej spółce APLISENS objął 75,03% udziałów, pozostałe 24,97% udziałów objęte zostały natomiast przez inż. Jindřicha Hýrek, który będzie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego APLISENS Czechy. Spółka APLISENS Czechy będzie spółką dystrybucyjną. Jej celem jest zwiększenie sprzedaży produktów marki APLISENS na rynku czeskim i słowackim. APLISENS traktuje nowoutworzoną spółkę jako inwestycję długoterminową. Powołanie spółki APLISENS Czechy jest elementem realizacji strategii APLISENS w zakresie intensyfikacji działań pro-sprzedażowych na rynkach zagranicznych i stanowi jeden z kolejnych kroków ? po powołaniu do
życia w kwietniu 2010 r. spółki APLISENS France ? w procesie rozwoju Grupy Kapitałowej APLISENS. Sprzedaż Grupy Kapitałowej APLISENS na rynkach zagranicznych na koniec I kw. br. stanowiła 49% sprzedaży, natomiast udział rynków UE wynosi ok. 10% sprzedaży ogółem. Sprzedaż na rynkach UE i pozostałych wzrosła w I kw. 2011 roku o 8% r/r do poziomu 2,1 mln zł. Celem Zarządu APLISENS jest systematyczne zwiększanie wolumenu sprzedaży oraz udziału w wybranych rynkach zagranicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-192 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Morelowa 7
(ulica) (numer)
22 814 07 77 22 814 07 78
(telefon) (fax)
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
(e-mail) (www)
113-08-88-504 012265485
(NIP) (REGON)
d401i1z

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
2011-05-27 Tomasz Kotte Prokurent Tomasz Kotte

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d401i1z

Podziel się opinią

Share
d401i1z
d401i1z