Trwa ładowanie...
d3mnxj0
d3mnxj0
espi

APS ENERGIA - Podjęcie przez Zarząd uchwały o zmniejszeniu wartości podwyższenia kapitału zakłado ... - EBI

APS ENERGIA - Podjęcie przez Zarząd uchwały o zmniejszeniu wartości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (30/2014)
Share
d3mnxj0

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 30 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie przez Zarząd uchwały o zmniejszeniu wartości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu EBI 25/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. Zarząd APS Energia S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 10 października 2014 r. podjął uchwałę zmieniającą Uchwałę Zarządu Nr 1 z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E. Zgodnie z podjętą uchwałą postanowiono podwyższyć kapitał zakładowy Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie mniejszą niż 0,20 zł oraz nie większą niż 346.000,00 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.730.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł każda (uprzednio Uchwała stanowiła o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie mniejszą niż 0,20 zł oraz nie większą niż 900.000,00 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4.500.000 nowych akcji). W związku z powyższym Zarząd Spółki (w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze
emisji akcji serii E) zmienił Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymała następujące brzmienie: ?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 5.528.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 27.640.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,20 (dwadzieścia groszy) każda, w tym: a) 19.608.000 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii ?A? o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz b) 4.902.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii ?B? o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz c) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii ?D? o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz d) nie więcej niż 1.730.000 (słownie: jeden milion siedemset
trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii ?E? o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.?. Pozostałe zapisy Uchwały Zarządu Nr 1 z dnia 8 sierpnia 2014 r. nie ulegają zmianie. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5b) oraz §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mnxj0

Podziel się opinią

Share
d3mnxj0
d3mnxj0