Trwa ładowanie...
dupy9wg

Arctic Paper chce kupić szwedzką spółkę Rottneros i być notowany na giełdzie w Sztokholmie (opis)

07.11. Warszawa (PAP) - Arctic Paper ogłosił warunkowe wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, skierowane do akcjonariuszy Rottneros, niezintegrowanego dostawcy...
Share
dupy9wg

07.11. Warszawa (PAP) - Arctic Paper ogłosił warunkowe wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, skierowane do akcjonariuszy Rottneros, niezintegrowanego dostawcy celulozy do produkcji wysokogatunkowych papierów ze Szwecji. W wyniku wezwania Arctic Paper zamierza nabyć co najmniej 90 proc. akcji Rottneros - podała spółka w komunikacie prasowym. Arctic Paper może zaoferować swoje akcje lub wynagrodzenie pieniężne, będzie się ubiegać o wprowadzenie swoich akcji do obrotu na giełdzie w Sztokholmie.

Rottneros jest notowany na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie

W zamian za akcje spółki Rottneros akcjonariuszom Rottneros zostaną zaoferowane akcje Arctic Paper lub wynagrodzenie pieniężne. Oferta będzie przedmiotem memorandum zatwierdzonego przez szwedzki organ nadzoru, zaś Arctic Paper będzie ubiegać się o wprowadzenie wszystkich swoich akcji - w tym również akcji oferowanych akcjonariuszom Rottneros - do obrotu na NASDAQ OMX w Sztokholmie.

dupy9wg

"Tym samym Grupa Arctic Paper, jako pierwsza polska spółka, będzie notowana równolegle na giełdach w Warszawie oraz Sztokholmie. Jednocześnie, w przypadku nabycia ponad 90 proc. akcji Rottneros, Arctic Paper podejmie działania zmierzające do wykupu pozostałych akcji firmy Rottneros oraz wycofania jej akcji z obrotu giełdowego" - napisano.

Za każdą akcję Rottneros akcjonariuszom Rottneros zaoferowane zostanie 0,1872 akcji Arctic Paper. Akcjonariusze Rottneros posiadający do 2.000 akcji spółki mogą, jako alternatywę, otrzymać ekwiwalent pieniężny w wysokości 2,3 SEK za każdą akcję Rottneros.

Całkowita wartość wezwania, obejmującego wszystkie akcje Rottneros, wynosi ok. 351 mln SEK (ok. 169 mln zł). W oparciu o cenę akcji Rottneros z zamknięcia z ostatniego dnia notowań akcji Rottneros na rynku prowadzonym przez OMX, przed ogłoszeniem wezwania, wynoszącą 2,01 SEK, oferowana cena zawiera premię w wysokości ok. 14,4 proc. W oparciu o średnią ważoną wolumenem obrotów cenę akcji Rottneros w okresie ostatnich 30 dni kalendarzowych, wynoszącą 1,82 SEK, oferowana cena zawiera premię w wysokości ok. 26,2 proc., a z ostatnich 90 dni w wysokości ok. 27,3 proc.

Zapisy na sprzedaż lub zamianę akcji będą przyjmowane w okresie od 22 listopada do 12 grudnia 2012 roku. Rozliczenie transakcji i pierwsze notowanie akcji spółki na NASDAQ OMX w Sztokholmie planowane jest na 20 grudnia 2012 roku (lub około tej daty).

dupy9wg

"Wezwanie dojdzie do skutku w wyniku przyjęcia przez akcjonariuszy Rottneros oferty w ramach wezwania ogłoszonego przez Arctic Paper, który stanie się podmiotem uprawnionym do więcej niż 90 proc. wszystkich akcji Rottneros, zarówno biorąc pod uwagę istniejące akcje Rottneros jak i akcje Rottneros, które mogą zostać wyemitowane w wyniku rozliczenia innych istniejących instrumentów finansowych" - napisano.

W przypadku sukcesu wezwania, zgodnie z przyjętym parytetem zamiany, dotychczasowi akcjonariusze Rottneros, którzy odpowiedzą na wezwanie spółki, będą posiadali łącznie ok. 34 proc. akcji Arctic Paper. Udział dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale Arctic Paper wyniesie natomiast ok. 66 proc.

"Planowane nabycie spółki Rottneros stanowi aktywny krok na drodze do budowy zintegrowanej grupy Arctic Paper o wiodącej pozycji na europejskim rynku celulozy i papieru książkowego. W przypadku sukcesu wezwania i dojścia przejęcia do skutku, grupa Arctic Paper, będzie znacznie mniej wrażliwa na zmienność cen na rynku celulozy. Połączona grupa będzie również w stanie w większym stopniu ograniczać ryzyko walutowe, dzięki zmniejszonej ekspozycji na waluty pozaeuropejskie, szczególnie USD. Oba te elementy mogą przełożyć się na większą przewidywalność wyników finansowych grupy w przyszłości" - napisano.

Dodatkowo, planowane przejęcie ma pozwolić na uzyskanie efektów synergii.

dupy9wg

"Bliskość geograficzna pomiędzy zakładami Arctic Paper i Rottneros zapewni przewagę konkurencyjną, dzięki zmniejszeniu kosztów transportu i logistyki, które w coraz większym stopniu będą wpływać na ograniczanie konkurencyjności spółek w globalnej gospodarce. W połączeniu z innymi efektami synergii, związanymi głównie z kwestiami administracyjnymi, szacuje się, iż w okresie od 12 do 18 miesięcy od połączenia możliwe będzie uzyskanie efektu synergii kosztów w wysokości około 80 milionów SEK (39 milionów zł). Połączona grupa będzie miała również znacznie większe zdolności operacyjne oraz dostęp do stabilnego i dojrzałego skandynawskiego rynku kapitałowego" - napisano w komunikacie.

Doradcami Arctic Paper w procesie wezwania oraz planowanego nabycia Rottneros są: Nordfirst Corporate Finance jako doradca finansowy oraz Roschier Advokatbyra i K&L Gates jako doradcy prawni.

Rottneros jest niezależnym producentem wysokogatunkowej celulozy dostępnej na otwartym rynku i znaczącym dostawcą celulozy na rynku europejskim.

Spółka zarządza dwiema wytwórniami w Szwecji, o łącznych rocznych mocach produkcyjnych na poziomie około 400.000 ton. Na koniec 2011 roku spółka zatrudniała około 300 osób. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2011 roku wynosiły 1.513 mln SEK (689 mln zł), natomiast zysk netto 4 mln SEK (1,82 mln zł). Spółka Rottneros jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie od 1987 roku.(PAP)

pel/ ana/

dupy9wg

Podziel się opinią

Share
dupy9wg
dupy9wg