Trwa ładowanie...
d48rcni
espi

ARCTIC PAPER S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (28/2012)

ARCTIC PAPER S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (28/2012)

Share
d48rcni

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARCTIC PAPER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 listopada 2012 roku Spółka oraz jej podmiot zależny, tj. Arctic Paper Kostrzyn S.A. zawarły umowę pożyczki ("Umowa Pożyczki"). Zgodnie z Umową Pożyczki pożyczkodawcą jest Arctic Paper Kostrzyn S.A. natomiast Spółka jest pożyczkobiorcą. Kwota pożyczki wynosi 200.000.000,00 PLN ("Pożyczka"). Pożyczka została udzielona Spółce na spłatę zobowiązań Spółki z tytułu obligacji w łącznej wartości nominalnej 200.000.000,00 PLN ? o emisji obligacji Spółka informowała w raportach bieżących nr 6/2010, 7/2010, 3/2011 oraz 4/2011. Zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki, Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się stopa referencyjna WIBOR oraz marża Arctic Paper Kostrzyn S.A. Umowa Pożyczki nie przewiduje ustanowienia zabezpieczeń spłaty Pożyczki. Umowa Pożyczki nie przewiduje płatności kar umownych oraz nie zawiera zastrzeżenia warunku ani terminu Umowa Pożyczki została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej
wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna szczególna: §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48rcni

| | | ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-406 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | J.H. Dąbrowskiego | | 334A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 62 62 000 | | +48 61 62 62 002 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@arcticpaper.com | | www.arcticpaper.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 599-30-51-607 | | 080262255 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2012-11-28 Michał Bartkowiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48rcni

Podziel się opinią

Share
d48rcni
d48rcni