Trwa ładowanie...
d32qjvg

ARCTIC PAPER S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez Arctic Paper S.A. (27/2011)

ARCTIC PAPER S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez Arctic Paper S.A. (27/2011)

Share
d32qjvg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARCTIC PAPER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez Arctic Paper S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 grudnia 2011 roku do Spółki wpłynęła umowa z datą 19 grudnia 2011 roku zawarta przez Spółkę oraz Södra Cell International AB ("Dostawca"). Przedmiotem umowy jest dostawa przez Dostawcę celulozy ("Umowa Dostawy"). Umowa Dostawy została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. W ramach Umowy Dostawy Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia, a Spółka do odbioru 85.500 ton metrycznych celulozy, przy czym strony Umowy Dostawy dopuściły możliwość zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia całkowitej wielkości dostaw o 10%. Cena za tonę metryczną celulozy została ustalona w oparciu o indeks FOEX PIX w USD (dolarach amerykańskich) dla Europy obowiązujący w miesiącu poprzedzającym daną dostawę oraz rabaty uzgodnione pomiędzy stronami Umowy Dostawy. Indeks FOEX PIX na dzień 13 grudnia 2011 roku wynosił 846,38 USD za tonę celulozy. Umowa nie przewiduje kar umownych. Kryterium uznania Umowy Dostawy za znaczącą jest wartość
zobowiązań Spółki wynikających z tej umowy. Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt 3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32qjvg

| | | ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-406 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | J.H. Dąbrowskiego | | 334A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 62 62 000 | | +48 61 62 62 002 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@arcticpaper.com | | www.arcticpaper.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 599-30-51-607 | | 080262255 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Michał Bartkowiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32qjvg

Podziel się opinią

Share
d32qjvg
d32qjvg