Trwa ładowanie...
d45sfe0
d45sfe0
espi

ARCUS S.A. - Objęcie udziałów w spółce DocuSoft Sp. z o.o. (9/2011)

ARCUS S.A. - Objęcie udziałów w spółce DocuSoft Sp. z o.o. (9/2011)
Share
d45sfe0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARCUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie udziałów w spółce DocuSoft Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 23 maja 2011 roku po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Arcus S.A., a dwiema osobami fizycznymi i jedną osobą prawną, Arcus S.A. objął udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki DocuSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, za łączną kwotę 2.000.000,00 zł. (Firma DocuSoft Sp. z o.o. jest spółką powiązaną z Arcus S.A. ? jeden z większościowych udziałowców DocuSoft sp. z o.o. jest krewnym I-stopnia udziałowca firmy Arcus S.A. Akcjonariusza spółki MMR Invest S.A.) Z tytułu umowy Arcus S.A. obejmie w spółce DocuSoft sp. z o.o: a. 3710 (trzy tysiące siedemset dziesięć) nowych udziałów nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, b. 145 (sto czterdzieści pięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) uprzywilejowanych co do dywidendy w ten sposób, że każdy udział uczestniczy w dywidendzie w stopniu przewyższającym o połowę udziały
nieuprzywilejowane, c. 145 (sto czterdzieści pięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) uprzywilejowanych co do dywidendy w ten sposób, że każdy udział uczestniczy w dywidendzie w stopniu przewyższającym o połowę udziały nieuprzywilejowane i uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdy udział przypadają dwa głosy Arcus S.A. będzie posiadał 86,96 % udziałów i 90,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki DocuSoft Sp. z o.o. DocuSoft działa na rynku od 1999 roku. Jest producentem autorskiego oprogramowania z zakresu zarządzania dokumentami i obiegu informacji. Objęcie udziałów w DocuSoft sp. z o.o. zwiększy kompetencje Arcus o zakres BPM (Business Process Management) oraz DMS (Document Management System) czyli w sferze związanej z core-businessem Arcus S.A.. Arcus S.A. poprzez transakcję pozyskuje: ? własny, autorski produkt, generujący dużą marżę, ? uzupełnienie oferty MDS (Managed Document Services) o możliwość archiwizacji, obsługi zdematerializowanego
obiegu korespondencji, ? możliwości ekspansji rynkowej, opartej o plany spółki, ? zespół pracowników z doświadczeniem i kompetencjami analitycznymi, wdrożeniowymi i programistycznymi. Plany Arcus S.A. przewidują wzmocnienie siły sprzedażowej, dalszy rozwój produktów, budowę kompetencji rozwojowych i wdrożeniowych na potrzeby Grupy. Źródłem finansowania udziałów w DocuSoft sp. z o.o. są środki pozyskane przez Arcus S.A. z emisji akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCUS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-180 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Miła 2
(ulica) (numer)
(0 22) 53 60 900 (0 22) 831 70 43
(telefon) (fax)
arcus_espi@arcus.pl www.arcus.pl
(e-mail) (www)
5260308803 001345988
(NIP) (REGON)
d45sfe0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Wojciech Kruszynski Prezes Zarządu
2011-05-23 Wiktor Różański Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45sfe0

Podziel się opinią

Share
d45sfe0
d45sfe0