Trwa ładowanie...
dlqljn2
espi

ARCUS S.A. - Postępowanie przetargowe na dostawę inteligentnych liczników energetycznych. (1/2013)

ARCUS S.A. - Postępowanie przetargowe na dostawę inteligentnych liczników energetycznych. (1/2013)

Share
dlqljn2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARCUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Postępowanie przetargowe na dostawę inteligentnych liczników energetycznych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Arcus S.A. informuje, iż uzyskał informację, że Energa Operator uznała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum firm Arcus S.A. i T-matic Systems w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa 310 tysięcy liczników do rozwoju tzw. inteligentnej sieci energetycznej, o wartości 78 mln netto. Zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zmianami), pozostali uczestnicy przetargu mają prawo do odwołania w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Jeżeli pozostali uczestnicy przetargu nie wniosą odwołania do wyboru oferty Konsorcjum w terminie przewidzianym przepisami prawa, które następnie zostałoby uwzględnione przez właściwy organ, zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania określonego w ofercie. W przypadku podpisania umowy Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlqljn2

| | | ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARCUS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-180 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Miła | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 22) 53 60 900 | | (0 22) 831 70 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | arcus_espi@arcus.pl | | www.arcus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5260308803 | | 001345988 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Michał Czeredys Prezes Zarządu
2013-01-07 Marek Multan Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlqljn2

Podziel się opinią

Share
dlqljn2
dlqljn2