Trwa ładowanie...
dporxgx
espi

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych imiennych serii A2 Armatura Krakó...

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych imiennych serii A2 Armatura Kraków SA. (22/2013)
Share
dporxgx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARMATURA KRAKÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja programu skupu akcji własnych imiennych serii A2 Armatura Kraków SA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Armatura Kraków SA, działając w związku z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22/2013 z dnia 08.05.2013 r., na mocy udzielonego upoważnienia dla Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia oraz na podstawie Programu odkupu akcji własnych imiennych serii A2 Armatura Kraków SA, który został podany do publicznej wiadomości w dniu 01.07.2013 r. (raport bieżący nr 11/2013), informuje, że w dniu 26.07.2013 r. Spółka nabyła na własny rachunek 445 sztuk akcji Armatura Kraków SA po cenie 1,39 PLN za jedną akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, stanowią 0,0005% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 445 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu ww. transakcji, w ramach programu skupu imiennych akcji własnych, Spółka posiada łącznie 29.300 sztuk akcji własnych stanowiących łącznie 0,0362% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 29.300 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARMATURA KRAKÓW S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-418 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zakopiańska 72
(ulica) (numer)
012 25 44 206 012 25 44 201
(telefon) (fax)
biuro@grupa-armatura.pl www.grupa-armatura.pl
(e-mail) (www)
675-000-13-20 351376420
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2013-07-26 Andrzej Tylko Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dporxgx

Podziel się opinią

Share
dporxgx
dporxgx