Trwa ładowanie...
dxviypg
dxviypg
espi

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Stanowisko Zarządu dot. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spół...

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Stanowisko Zarządu dot. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez PZU FIZ AN BIS 2 (33/2013)
Share
dxviypg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-16
Skrócona nazwa emitenta
ARMATURA KRAKÓW S.A.
Temat
Stanowisko Zarządu dot. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez PZU FIZ AN BIS 2
Podstawa prawna
Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
Treść raportu:
Zarząd Armatura Kraków SA ("Spółka") na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439 ze zm.) ("Ustawa") przekazuje stanowisko dotyczące wezwania ("Wezwanie"), ogłoszonego w dniu 30.08.2013 r. przez PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS2 ("Wzywający") do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki niebędących w posiadaniu Wzywającego oraz niebędących w posiadaniu Spółki, wraz ze zmianą treści Wezwania z dnia 09.09.2013 r.
Załączniki
Plik Opis
2013.09.16_Stanowisko Zarzadu dotyczące wezwania PZU FIZ AN BIS 2 z 30.08.2013.pdf Stanowisko Zarządu ARMATURA KRAKÓW SA dotyczące wezwania na sprzedaż akcji spółki ogłoszonego przez PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARMATURA KRAKÓW S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-418 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zakopiańska 72
(ulica) (numer)
012 25 44 206 012 25 44 201
(telefon) (fax)
biuro@grupa-armatura.pl www.grupa-armatura.pl
(e-mail) (www)
675-000-13-20 351376420
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2013-09-16 Piotr Witkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxviypg

Podziel się opinią

Share
dxviypg
dxviypg