Trwa ładowanie...
dhq6x3r
espi

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zmiana Statutu Armatury Kraków SA ? aktualizacja informacji (25/2012)

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zmiana Statutu Armatury Kraków SA ? aktualizacja informacji (25/2012)
Share
dhq6x3r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-12
Skrócona nazwa emitenta
ARMATURA KRAKÓW S.A.
Temat
Zmiana Statutu Armatury Kraków SA ? aktualizacja informacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd Armatury Kraków S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., informuje, że w dniu 12 czerwca 2012 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian Statutu Spółki. Zmiany polegały na dostosowaniu tekstu Statutu do jego brzmienia wynikającego z mocy prawa, w związku z przekształceniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w podwyższenie definitywne (Raport bieżący nr 35/2011 z dnia 15 września 2011 r.). Zmiana Statutu z mocy prawa nie prowadziła bowiem automatycznie do zmiany redakcji jego postanowień, stąd celowe było podjęcie stosownych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatury Kraków SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARMATURA KRAKÓW S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-418 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zakopiańska 72
(ulica) (numer)
012 25 44 206 012 25 44 201
(telefon) (fax)
biuro@grupa-armatura.pl www.grupa-armatura.pl
(e-mail) (www)
675-000-13-20 351376420
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2012-06-12 Andrzej Tylko Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhq6x3r

Podziel się opinią

Share
dhq6x3r
dhq6x3r